ALM Equitys nya miljardförsäljning

ALM Equitys nya miljardförsäljning

Transaktion

27 februari 2019

ALM Equity har sålt 20 procent av utvecklingsprojektet Södra Häggvik. Samtidigt har även projektet sålt 888 lägenheter till investerare.

ALM Equity tar in investerare på ytterligare 20 procent, motsvarande 206 Mkr, i projektet Södra Häggvik. Byggrätten Södra Häggvik förvärvades av ALM Equity och investerare i januari 2016. Projektet omfattar totalt ca 1 500 lägenheter, ett hotell med 340 rum och 818 parkeringsplatser. ALM Equity äger sedan tidigare 80 procent av projektet. Ägarandelen efter försäljningen är 60 procent.

888 av de planerade lägenheterna har sålts till investerare för förvaltning till ett värde av ca 1 500 Mkr. Lägenheterna kommer att förvaltas av ALM Equitys dotterbolag Svenska Nyttobostäder som också successivt kan få en ägarandel i förvaltningslägenheterna. ALM Equity investerar och äger själva initialt 20 procent av förvaltningsprojektet.

I takt med att fastigheterna produceras redovisas utvecklingsprojektets resultat successivt. Förväntad projektmarginal är i linje med ALM Equitys historiska marginaler för bostadsrättsprojekt. Under förvaltningsfasen redovisas resultatet för Svenska Nyttobostäder successivt i takt med att investerarna återfår investerat kapital.

De 888 bostäderna som ska läggas i förvaltning kommer att byggstartas under året.

- Vi är mycket stolta över vårt projekt i Södra Häggvik som vi tycker exemplifierar vad ALM-koncernen står för. Små, smarta lägenheter av god kvalitet nära spårbunden trafik; det som stadens invånare behöver mest. I detta projekt samverkar flera av våra affärsområden tillsammans med våra skarpa investerare, som gör oss bättre och möjliggör intressanta projekt och utveckling av hela stadsdelar, säger Joakim Alm, VD på ALM Equity AB.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se