Alm Equity: Avsiktsförklaring att köpa Järntorget – Ett förvärv av Järntorget skulle vara ett viktigt steg i vår resa att göra Alm-koncernen till den ledande bolagsbyggaren inom bostadssegmentet i Stockholmsregionen, säger VD Joakim Alm.

Alm Equity: Avsiktsförklaring att köpa Järntorget

Ekonomi

5 maj 2021

Alm Equity har ingått en avsiktsförklaring om att förvärva över 90 procent av bostadsutvecklingsbolaget Järntorget Byggintressenter.

Stockholmsbaserade Järntorget har sin bas i Stockholm och har cirka 70 anställda. Bolagets byggrättsportfölj omfattar över 3 800 enheter och av dessa är 775 är i pågående produktion.

Järntorget har även en entreprenadverksamhet och en trämodulfabrik i Bodafors.

– Ett förvärv av Järntorget skulle vara ett viktigt steg i vår resa att göra Alm-koncernen till den ledande bolagsbyggaren inom bostadssegmentet i Stockholmsregionen. Järntorget är ett välskött bolag med en hög kompetensnivå på alla nivåer och ett gott renommé. Med den entreprenöriella andan som finns i Järntorget, ser vi att det finns en stor kulturell matchning med våra bolag i Alm Equity-koncernen, säger Joakim Alm, VD Alm Equity.

Enligt Alm Equity kommer en slutförhandling kring affären att ske under andra kvartalet om due diligence utfaller väl.

Besekedet om denna avsiktsförklaring kommer dagen efter att Alm publicerat en marknadsvärdering som indikerar ett värde på Alm Equity på cirka tio miljarder kronor, vilket innebär en substansrabatt om 20 procent.

Börsen gjorde tummen upp igår efter nyheten om Alms avsiktsförklaring att köpa Järntorget, med den nya värderingen i bakgrunden.

Under morgonen rusade aktien från 732 till 850 kronor. Uppgången plande sedan ut och aktien stängde på 776 kronor, en uppgång på drygt sex procent under tisdagens handel. 

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se