ALM  planerar byggstart i Jarlaberg

ALM planerar byggstart i Jarlaberg

Stadsutveckling

25 juni 2020

Bygglovsarbetet påbörjas omgående och byggstart beräknas kunna ske under senhösten 2020.

ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad har drivit detaljplan i Jarlaberg för att möjliggöra cirka 110 bostäder i fyra nya punkthus i 8-9 våningar samt verksamhetslokaler. Mötesplatser såsom torg förstärks inom området och Jarlabergsvägen omvandlas till en tryggare och mer levande stadsgata.

Efter överklagan av detaljplanen anser Mark- och miljööverdomstolen att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd i detta fall och därmed vinner planen laga kraft.

Projektet är sedan tidigare sålt till Svenska Nyttobostäder

– Vi ser fram emot att kunna addera ytterligare nya energieffektiva bostäder till vår förvaltningsportfölj i ett mycket attraktivt läge nära befintlig service, natur och kommande tunnelbanestation 10 min resväg till Kungsträdgården. Med detta projekt bidrar vi till att utveckla stadskvalitéerna på platsen med närservice och levande bottenvåningar, säger Louise Eklund, affärsområdeschef, ALM Småa Bostad.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se