Allvarlig ungdomsbostadsbrist i landets kommuner
Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert på Riksbyggen. Bild: Evelina Carborn

Allvarlig ungdomsbostadsbrist i landets kommuner

Bostäder

1 december 2022

I 61 av Sveriges kommuner råder allvarlig ungdomsbostadsbrist. Det visar en ny rapport från Riksbyggen. Värst drabbade är Lund, Göteborg, Stockholm och Umeå där drygt 90 procent av 20-30 åringar inte kan köpa en etta. På regeringens bord finns samtidigt ett konkret förslag om ett startlån som skulle göra direkt skillnad för tusentals unga vuxna.

– Kontantinsatsen är det största hindret när en ung vuxen ska köpa en bostad. Idag finns inga särskilda lånemöjligheter för unga, trots att många aktörer under lång tid har efterfrågat det, säger Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

I 61 kommuner har hälften eller fler av ensamboende 20-30 åringar inte möjlighet att köpa en etta i den egna kommunen, enligt Riksbyggens rapport. Här är det allvarlig ungdomsbostadsbrist. Problemet finns över hela Sverige – från Ystad till Luleå med en starkare koncentration runt Stockholm och Göteborg. Problemet berör också kommuner av olika storlek. Bland de tio kommuner som drabbats värst av ungdomsbostadsbristen finns till exempel Åre och Kungsbacka.

Riksbyggen tog för flera år sedan fram ett förslag om ett startlån, kallat Ungbolån, för att fler unga vuxna ska kunna äga sitt boende.

– Från politiskt håll finns flera som vill se ett startlån, vilket är glädjande. Under 2022 har ett statligt utredningsförslag om startlån för förstagångsköpare presenterats och remitterats. Det ligger nu på regeringens bord och bör i någon form realiseras omgående, säger Johanna Bjurskog.

Unga vuxna är en av de grupper som har allra tuffast att komma in på bostadsmarknaden. Unga saknar många gånger både tillräckligt sparkapital för att köpa och tillräcklig kötid för att hyra en bostad. Riksbyggen bidrar till att underlätta situationen genom Hyrköp av bostadsrätt. Men det räcker inte.

– Ett så här stort samhällsproblem kräver politiska lösningar. Därför behöver regeringen snarast införa ett startlån för unga vuxna. Det skulle omedelbart underlätta för tusentals unga vuxna att köpa en egen bostad, säger Johanna Bjurskog.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se