Allt fler vill binda sina lån Allt fler planerar att binda sina bolån. Arkivbild. Foto: Erik Johansen

Allt fler vill binda sina lån

Ekonomi

9 september 2019

SEB:s boprisindikator är oförändrad i september jämfört med föregående månad. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån har däremot ökat från förra månaden.

Hushållens förväntningar på bopriserna är för närvarande en bra återspegling av hur marknadsutvecklingen faktiskt ser ut. En klar majoritet tror på stigande priser men vi är fortfarande ganska långt ifrån den glödheta situation vi hade för några år sedan, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i ett pressmeddelande.

Andelen hushåll som tror på stigande priser har ökat med en enhet jämfört med föregående månad och ligger på 57 procent. 19 procent tror samtidigt på minskade priser, en ökning med en enhet samtidigt som andelen som tror på oförändrade priser har sjunkit från 20 till 16.

Boprisindikatorn är skillnaden mellan den andel som tror på stigande respektive fallande priser.

Av de tillfrågade är det nu tre procentenheter fler som planerar att binda räntan.

Andelen som säger sig vilja binda räntan har ökat rejält från förra månaden. De flesta tror visserligen att räntan kommer att vara fortsatt låg men många har nog också noterat att skillnaden mellan rörlig och bunden ränta idag är väldigt liten, säger Jens Magnusson.

Av TT

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se