Allt fler kan inte betala boendekostnader Bild: Pixabay

Allt fler kan inte betala boendekostnader

Ekonomi

25 januari 2023

Året har inletts med stigande räntor, hög inflation och skenande elpriser. Dessutom har julens festligheter lett till utmaningar för en redan ansträngd kassa och allt fler får nu svårare att betala sina boendekostnader.

Januari är den månad då SBC får in flest frågor gällande enskilda medlemmars ekonomiska situation. Den ansträngda ekonomin gör att fler bostadsrättshavare nu riskerar att inte kunna betala månadsavgiften i tid. Det drabbar både föreningen vars viktiga intäkter uteblir, och den boende i fråga som på sikt riskerar att förlora sin bostad.

– I början av året får vi alltid in en hel del frågor gällande obetalda avgifter och hur man ska hantera det som förening. Som medlem är det viktigt att komma ihåg att avgifterna är till för att täcka föreningens kostnader. Mellan juli och december 2022 skickade vi fem procent fler inkassokrav åt våra kunder jämfört med samma period föregående år. Det visar att detta redan nu är ett problem som vi tyvärr tror kommer bli allt vanligare, säger Therese af Jochnick, Affärsområdeschef Juridik på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum.

I de flesta fall brukar bostadsrättsföreningen få in den obetalda avgiften efter påminnelser och kravbrev. Men i vissa fall kan personen som inte har betalat bli uppsagd och förlora sin bostadsrätt genom tvångsförsäljning. För att undvika detta rekommenderar SBC att man kontaktar föreningen direkt för att få till en avbetalningsplan eller uppskov på avgiften.

– Om avgiften inte betalas inom en vecka efter förfallodatum anses nyttjanderätten förverkad. Det innebär att man kan bli uppsagd och tvingas flytta från föreningen. Kan man inte betala i tid är det bättre att kontakta föreningen direkt i stället för att sticka huvudet i sanden. Då finns möjlighet att gemensamt se över betalningsmöjligheterna och undvika ytterligare kostnader och inkassoavgifter, fortsätter Therese af Jochnick.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se