Allmännyttan minskar investeringar i byggnader – men det är inte nattsvart

Allmännyttan minskar investeringar i byggnader – men det är inte nattsvart

Ekonomi

26 september 2022

Inom offentliga lokaler sjönk investeringarna i byggnader och lokaler under årets sex första månader. Jämfört med samma period 2021 minskade investeringarna med 13 procent.

 

Inom offentliga lokaler sjönk investeringarna i byggnader och lokaler under årets sex första månader. Jämfört med samma period 2021 minskade investeringarna med 13 procent.

Magnus Klein, ansvarig för Navets konjunkturbevakning, säger att signalerna på en sjunkande investeringsnivå inom offentlig sektor är flera. För det första kan det ta tid innan regeringsbildningen blir klar och innan nya beslut om investeringar fattas. För det andra är kostnaderna för material ovanligt höga och för det tredje ser vi stigande räntenivåer och en risk för cementbrist. Vi ser redan nu en vikande utveckling för byggloven. Kriget i Ukraina kan dessutom komma att leda till ökade flyktingströmmar, vilket innebär ökade kostnader för kommunerna. Den allmänna ekonomiska osäkerheten kan leda till att offentliga aktörer blir mer avvaktande och att investeringar skjuts upp. Samtidigt finns det positiva tecken, som gör att prognosen för det offentliga byggandet endast visar på en mindre nedgång: De offentliga finanserna är i gott skick och enligt SKR kommer den offentliga skuldkvoten sjunka fram till 2025, trots stigande räntenivåer.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se