Alla villkor för ALMs förvärv av Järntorget uppfyllda Nu har ALM Equity med VD Joakim Alm fått grönt ljus ur alla aspekter för att köpa Järntorget.

Alla villkor för ALMs förvärv av Järntorget uppfyllda

Transaktion

29 juni 2021

Nu är samtliga villkor uppfyllda för ALMs förvärv av Järntorget för 1,7 miljarder kronor.

ALM Equity ingick den 1 juni 2021 ett avtal med huvudägarna till Järntorget Byggintressenter AB gällande att förvärva deras andel som motsvarar 93,33% av aktierna i Järntorget.

Erbjudandet om att förvärva resterande aktier skulle därefter riktas till resterande ägare.

Köpeskillingen för aktierna motsvarar cirka 1,7 miljarder kronor för samtliga aktier i Järntorget.

Förvärvsavtalet var villkorat av att för förvärvet nödvändig finansiering erhölls, samt att Konkurrensverket beslutade att lämna anmälan om företagskoncentration utan åtgärd.

Nu har samtliga villkor för förvärvet uppfyllts och 100% av aktieägarna har antagit erbjudandet från ALM Equity.

Planen att tillträda under andra kvartalet 2021 ligger fast.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se