"Alla våra fastigheter ska miljöcertifieras"
Maria Sandell, hållbarhetschef på Kungsleden. Foto: Kungsleden

"Alla våra fastigheter ska miljöcertifieras"

Reportage

21 december 2018

Hållbarhetschef Maria Sandel berättar om total jämställdhet på jobbet, hur man miljöcertifierar ett helt bestånd och varför Kungsleden är ett av Europas bästa bolag på hållbarhet.

Kungsleden är ett av branschens mest hållbara bolag. De lägger stor vikt på sina fem fokusområden: Miljö, mångfald, affärsetik, socialt ansvar samt hälsa och säkerhet. Ett arbete som genomsyrar hela bolaget ända upp i ledningen.

Maria Sandell, hållbarhetschef, menar att för att lyckas måste alla vara med på tåget.

– Vi mäter ner på enhetsnivå hur det har gått på varje avdelning vilket bidrar till ett engagemang. Sen har vi också ett bonussystem som är kopplat till målen, så det finns ett incitament på individnivå. Vi har satt dessa mål för att det är viktigt med hållbarhets frågor.

Flera priser

Under åren har de fått en mängd olika priser och utmärkelser för sitt arbete. De har blivit utnämnda till det femte bästa fastighetsbolaget i Europa på hållbarhetsfrågor och certifierar sina fastigheter enligt LEED.

– Vi blir mer attraktiva för kunderna när vi arbetar med de här frågorna. Framför allt märker vi det från stora internationella hyresgäster och det är också därför vi använder LEED som är det mest internationellt spridda miljöcertifieringssystemet. Vi vill att alla våra fastigheter ska vara certifierade, men vi jobbar efter en prioriteringslista för vilka fastigheter vi ska certifiera först. Målet är att hälften av fastighetsbeståndet ska vara certifierat till år 2020, säger Maria Sandell och fortsätter:

– Vi behöver göra konkreta besparingar på energisidan på hela beståndet. Vi gör en plan varje år för vilka fastigheter vi ska arbeta med i varje område och det är ett stort arbete, men alla är med på tåget och tycker det är viktigt.

Öppnar för finansiering

Och det öppnar dörrar för nya affärer. Tack vare hållbarhetsarbetet är det lättare att exempelvis få god finansiering från fler investerare.

– Om vi inte gör det här så får vi längre vakansperioder eftersom hållbarhet efterfrågas. Vi kan även ta gröna lån och emittera gröna obligationer och då får vi rabatt på låneräntan samtidigt som vi får fler investerare intresserade av Kungsleden, menar Sandell.

Kungsleden går också i bräschen när det gäller jämställdhet. Siffror från 2017 visar att 52 procent av de anställda var kvinnor och målet är också att 15 till 20 procent ska ha utländsk bakgrund.

– Bolaget ska spegla samhället. Vi har fått pris för börsens mest jämställda bolag vilket vi är glada för. Det är exempelvis fler kvinnor än män i styrelsen och jag tror vår företagskultur mår bra av detta. Ledningen och vår vd Biljana Pehrsson är väldigt intresserade av dessa frågor. Och ska vi kunna göra bra affärer så måste vi ha en diversitet.

Viktig fråga

Det finns även etiska regler som bolaget arbetar efter. Bland annat har de infört ett visselblåsarsystem för att motverka eventuell korruption eller andra saker som inte står rätt till i organisationen och med fastigheterna.

Det krävs investeringar för att vara hållbar, men i slutändan är det en fråga om hur relevant och eftertraktat ett bolag vill vara. Och för Maria Sandell handlar det också om att göra skillnad för samhället i stort.

– Det handlar om vår livskvalité och det här är vårt bidrag. Den här frågan är viktig för både planeten och för de som investerar hos oss.

Av Jesper Lögdahl

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se