Alla siffror pekar uppåt för NP3 – En marknad med historiskt låga yielder innebär utmaningar för vår tillväxt. Men med våra lokala organisationer kan vi göra förvärv med en något lägre initial avkastning, som skall lyftas över tid, säger VD Andreas Wahlén.

Alla siffror pekar uppåt för NP3

Ekonomi

9 juli 2021

NP3 redovisar ett starkt Q2. Driftsöverskottet ökade med elva procent och förvaltningsresultatet med 17 procent, jämfört med Q2 förra året.

– Förvaltningsresultatet för det första halvåret uppgick till 294 miljoner kronor (255) och för andra kvartalet till 160 miljoner kronor (136) vilket är en ökning med 15 procent respektive 17 procent. Kvartalets resultat per stamaktie uppgick till 2,62 kronor, en ökning med 16 procent. Ökningen härleds till största del av ett större fastighetsbestånd men även av en större resultatandel från intressebolag och joint venture samt en högre uthyrningsgrad, säger VD Andreas Wahlén, och fortsätter: 

– En marknad med historiskt låga yielder innebär utmaningar för vår tillväxt. Men med våra lokala organisationer kan vi göra förvärv med en något lägre initial avkastning, som skall lyftas över tid. Till exempel kan vakanser eller hyresnivåer som inte speglar marknaden medföra möjligheter som vi kan ta tillvara på och på så sätt även addera skalfördelar i förvaltningen. Detta gör att NP3, trots en konkurrensutsatt marknad, skall kunna skapa aktieägarvärde.

Värderingsyielden för NP3:s fastighetsbestånd fortsatte att gå ner under kvartalet och uppgick vid rapporttillfället till 6,69 procent (-0,12).

Värdeförändringen på bolagets fastigheter i andra kvartalet uppgick till 307 miljoner kronor varav 55 miljoner kronor har realiserats. Givet den ökade värderingen uppgick vår belåningsgrad till 56 procent att jämföra mot NP3:s finansiella mål om 55-65 procent.

Andreas Wahlén ser positivt på framtiden:

– Sedan drygt ett år har en märkbar förändring ägt rum – plötsligt är det många fler som vill investera i Skellefteå. Min tro är att det nu finns en större trygghet i marknadens likviditet och i betalningsviljan från hyresmarknaden som lett till sjunkande avkastning på fastigheter och högre potential i de framtida kassaflödena.

– Detta är inte unikt för Skellefteå, vi har sett det i flera marknader. Gävle, Luleå och Östersund är nu väl etablerade marknader, men så såg det inte ut när vi började investera i dessa städer. Jag är övertygad om att vi kommer få se det igen. NP3 skall fortsätta att investera i de marknader som vi kan och som vi tror på, för det har hittills varit vår bästa kompass.

Summering av första halvåret 2021 för NP3:

*Intäkterna ökade med 9 % till 586 mkr (536).

*Driftöverskottet ökade med 8 % till 414 mkr (383).

*Förvaltningsresultatet ökade med 15 % till 294 mkr (255).

*Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 15 % motsvarande 4,84 kr/stamaktie (4,21).

*Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 609 mkr (33).

*Periodens resultat efter skatt uppgick till 796 mkr (199) vilket motsvarar 14,03 kr/stamaktie (3,17).

*Periodens nettoinvesteringar uppgick till 1 019 mkr (410) varav 996 mkr (315) avsåg förvärv av fastigheter.

Summering av Q2 2021 för NP3:

*Intäkterna ökade med 9 % till 295 mkr (271).

*Driftöverskottet ökade med 11 % till 224 mkr (202).

*Förvaltningsresultatet ökade med 17 % till 160 mkr (136).

*Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 16 % motsvarande 2,62 kr/stamaktie (2,25).

*Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 307 mkr (15).

*Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 423 mkr (110) vilket motsvarar 7,44 kr/stamaktie (1,76).

*Kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 864 mkr (100) varav 925 mkr (81) avsåg förvärv av fastigheter.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se