Aktieras efter avhopp från Oscars styrelse Oscar Engerlbert, vd, Oscar Properties. Foto: Oscar Properties

Aktieras efter avhopp från Oscars styrelse

Personnytt

27 december 2018

Nu hoppar en av styrelsens medlemmar av Oscar Properties. Avhoppet sänkte bolagets aktie med flera procent.

Staffan Persson, storägare i Oscar Properties, meddelade i fredags att han på egen begäran idag avgår som ledamot i styrelsen.

– Jag har idag bett att få lämna Oscar Properties styrelse för att få tid till andra engagemang. Mitt förtroende för bolaget är intakt, säger Staffan Persson.

Som ett led i vidgning av bolagets strategi och en generationsväxling inom styrelsen så arbetar bolagets huvudägare (Oscar Engelbert genom bolag) tillsammans med bolagets valberedning med rekrytering av nya styrelseledamöter.

– Jag vill rikta ett stort tack till Staffan för det arbete han lagt ned i styrelsen men har förståelse för att han behövs på andra ställen. Nu börjar arbetet med att hitta nya krafter som kan ta plats i bolagets styrelse, säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

Perssons avhopp påverkade bolaget starkt. Aktien rasar nära sex procent efter nyheten och en aktie i bolaget handlades under fredagen för 14:50 kronor.

Det är den lägsta kursen någonsin för bolagets aktie.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se