Akelius: Obligationer för fem miljarder med BBB+
Leiv Synnes, CFO på Akelius, ser den nya emissionen som en viktig milstolpe för bolaget.

Akelius: Obligationer för fem miljarder med BBB+

Ekonomi

6 maj 2021

- Akelius har nu emitterat sin första obligation med ratingen BBB+, detta markerar en viktig milstolpe för bolaget, säger bolagets CFO Leiv Synnes.

Akelius Residential Property Financing B.V. har givit ut en senior ej säkerställd obligation om 500 miljoner euro - motsvarande drygt fem miljarder kronor - i form av en riktad låneemission.

Obligationen förfaller 2023-05-12 med möjlighet till förtida inlösen ett år innan förfallodag.

Obligationen emitterades till en rörlig ränta om tre månaders Euribor plus 0,55 procentenheter.

Obligationen ska noteras på Euronext Dublin.

Fitch har bekräftat kreditbetyget BBB+ på obligationen.

Akelius Residential Property AB garanterar obligationen. BNP Paribas var arrangör.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se