Akelius ökar trots stora vakanser Pål Ahlsén, vd, Akelius. Foto: Akelius

Akelius ökar trots stora vakanser

Ekonomi

9 augusti 2018

I bolagets halvårsrapport för 2018 påpekar bolaget att de haft höga vakanser och att det är svårt att hitta rätt entreprenörer.

Akelius första halvår 2018 visade på ökningar över hela linjen. Hyresintäkterna ökade med 3,4 procent. Detta trots att bolaget märkt av en ökade vakans på grund av försenade uppdateringar.

Driftsöverskottet steg med 6,2 procent och beståndets värdeökning var 3,6 procent.

Bolaget har dock upplevt att det varit svårt att hitta entreprenörer i och med den stora byggbommen som varit. Trots detta ser de positivt på framtiden och menar att de trots högre vakans ökar hyresintäkter och driftnetto i jämförbar portfölj starkt.

Av Redaktionen

Faktaruta

Akelius första halvår 2018:

  • Resultat före skatt EUR 423 miljoner
  • Hyresintäkterna steg till EUR 233 miljoner, en ökning med 3,4 procent för jämförbara fastigheter.
  • Driftsöverskottet steg till EUR 124 miljoner, en ökning med 6,2 procent för jämförbara fastigheter.
  • Fastighetsbeståndet hade en positiv värdeförändring om EUR 379 miljoner, vilket motsvarar 3,6 procent.
  • Fastigheter köptes för EUR 543 miljoner.
  • Fastigheter såldes för EUR 299 miljoner.
  • Vid utgången av juni uppgick fastighetsbeståndets värde till EUR 11 miljarder.
  • Soliditeten inklusive hybridkapital uppgick till 50 procent och belåningsgraden till 40 procent. Den säkerställda belåningsgraden var 16 procent.
  • Likviditeten uppgick till EUR 650 miljoner.

Källa: Akelius

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se