Akelius finansiella ställning starkare än någonsin
– Akelius finansiella ställning har aldrig varit starkare. Akelius är, och kommer fortsatt vara, ett säkert, lönsamt och hedervärt bostadsbolag med ett långsiktigt perspektiv, säger VD Ralf Spann

Akelius finansiella ställning starkare än någonsin

Ekonomi

7 februari 2022

Med en rejäl kassa från frörsäljningen av det tysk-svenska beståndet till Heimstaden har Akelius accelererat sina investeringar i Noramerika. 

Akelius hyresintäkter för bokslutsåret 2021 var 212 meur, en ökning med 12,1 procent jämfört med samma period 2020.

För jämförbara fastigheter sjönk vakansgraden 3,4 procentenheter till 13,7 procent, vilket följer ambitionen att minska vakans på grund av uppgradering av fastigheter och att öka deras kassaflöden.

Vid utgången av december uppgick fastighetsbeståndets marknadsvärde till 6 020 meur. Värdeförändringen var 1 719 meur vilket motsvarar 14,2 procent.

Akelius köpte fastigheter för EUR 588 miljoner under året, främst i USA och Canada. Genomsnittligt direktavkastningskrav var 4,09 procent.

Vid årets utgång översteg de finansiella tillgångarna lån med 2 050 meur, vilket betyder att Akelius inte har någon nettoskuld.

– Akelius finansiella ställning har aldrig varit starkare. Akelius är, och kommer fortsatt vara, ett säkert, lönsamt och hedervärt bostadsbolag med ett långsiktigt perspektiv, säger VD Ralf Spann, och fortsätter:

– Kvalificerad personal, 16 års internationell erfarenhet och stark finansiell ställning gynnar Akelius ambition att växa till femtiotusen lägenheter igen.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se