Akademiska Hus: Starkt resultat och ökat värde Akademiska fastigheters bedömda fastighetsvärde har under året ökat till cirka 105 miljarder kronor, huvudsakligen till följd av sänkta avkastningskrav.

Akademiska Hus: Starkt resultat och ökat värde

Ekonomi

15 juli 2021

Akademiska Hus har ökat sitt driftöverskott i jämförelse med föregående år och resultatet före värdeförändringar och skatt har förbättrats.

Det bedömda fastighetsvärdet har under året ökat till cirka 105 miljarder kronor, huvudsakligen till följd av sänkta avkastningskrav.

Ackumulerat under året har bolaget investerat cirka 1,4 miljarder kronor i ny-, till- och ombyggnationer och samtidigt avyttrat fastigheter för knappt 2,3 miljarder kronor. Sammantaget medför detta att Akademiska Hus bedömda fastighetsvärde uppgår till 104,7 miljarder kronor per sista juni 2021.

Akademiska Hus strävar nu efter att anpassa sin verksamhet till utvecklingen inom utbildningsvärlden.

Söktrycket till höstens utbildningar är rekordstort och universitet och högskolor har fått fler utbildningsplatser.

Den digitala undervisningen har gett goda studieresultat, men lärosätena anser att campus som plats kommer att vara viktig även framöver och planerar nu för en återgång till mer campusförlagd undervisning.

För att kunna fortsätta vara en relevant partner och hyresvärd för sina kunder, försöker Akademiska Hus förstå hur mycket av distansundervisningen som kommer att bestå och hur lokalerna på kort och lång sikt behöver utformas för att passa lärosätenas nya behov.

– Frågorna är många och alla våra kunder jobbar med dem på olika sätt. Därför är det positivt att vi redan har så många samverkans- och utvecklingsprojekt tillsammans. Vi har nu strategiska samarbetsavtal med de flesta lärosäten där Göteborgs universitet är det senaste, säger Kerstin Lindberg Göransson, VD för Akademiska Hus.

 

Summering av första halvåret 2021 för Akademiska Hus:

*Hyresintäkterna uppgick till 3 285 Mkr (3 116).

*Driftöverskottet uppgick till 2 435 Mkr (2 315), vilket i ett jämförbart bestånd motsvarar en ökning med 1,3 procent.

*Resultatet före värdeförändringar och skatt uppgick till 2 172 Mkr (2 054).

*Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 5 917 Mkr (572). Räntenettot uppgick till -167 Mkr (-169) och värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till 378 Mkr (-136).

*Resultatet före skatt uppgick till 8 468 Mkr (2 490) och periodens resultat till 7 013 Mkr (1 971).

*Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick till 1 430 Mkr (1 557).

*Direktavkastningen, exklusive fastigheter under uppförande och utbyggnadsreserver, uppgick till 5,0 procent (5,1) för de senaste 12 månaderna.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se