Akademiska Hus satsar 100 miljoner
Foto: Akademiska Hus

Akademiska Hus satsar 100 miljoner

Stadsutveckling

14 maj 2018

Bolaget satsar hundratals miljoner kronor i en ombyggnation. De vill skapa en mötesplats för innovation inom life science.

I samband med att Karolinska Institutet under 2018 flyttar flera institutioner till det nybyggda forskningslaboratoriet Biomedicum tomställs bland annat den befintliga byggnaden som idag heter Farmakologen på Campus Solna. Den byggs nu om med målsättningen att fortsatt stödja områdets vision om att bidra till världsledande forskning och utbildning.

Byggnaden har en central placering i området och ligger i direkt anslutning till campusets stora gångstråk ”Akademiska Stråket”. Huset är en del av en kulturhistoriskt värdefull miljö, vilken präglas av friliggande byggnader i parkmiljö och en finstämd tegelarkitektur från förra seklet. I byggnaden skapas en coffice area, kontor och labbplatser.

– Det finns idag en efterfrågan på mindre kontors- och laboratorielokaler, både från företag som redan är etablerade på området och andra som vill söka sig hit för att ha närhet till KI och andra life science-företag. Campus Solna spelar en nyckelroll i den fortsatta utvecklingen av världsledande forskning och utbildning och den vill vi bidra till genom att nu satsa på en mötesplats för innovation, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Totalt omfattar projektet en ombyggnation om cirka 5 800 kvadratmeter till ett värde av cirka 100 miljoner. Byggstart är planerad till hösten 2018 med färdigställande i slutet 2019.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se