Akademiska Hus Nominerat till Årets Fastighetsbolag Kommersiellt
– Som ett av landets största fastighetsbolag har vi möjlighet att göra skillnad genom att agera aktivt inom de frågor vi har rådighet över och bidra till att fastighetssektorn tar nödvändiga kliv framåt i klimatarbetet, säger VD Caroline Arehult. (Foto: Jörgen Hildebrandt)

Akademiska Hus Nominerat till Årets Fastighetsbolag Kommersiellt

Fastighetsgalan

14 december 2021

Akademiska Hus har nominerats till priset Årets Fastighetsbolag Kommersiellt, som delas ut på Fastighetsgalan den 9 februari 2022.

– Det är naturligtvis glädjande att vara nominerad till ett sådant pris. Omkring 300  000 personer studerar, forskar och arbetar i Akademiska Hus lokaler och vi känner ett stort ansvar för att ge dem de bästa tänkbara förutsättningar när vi tillsammans med akademi, näringsliv och samhälle utvecklar hållbara och attraktiva kunskapsmiljöer. Vi ser nomineringen som ett kvitto på att vi lyckas med det, säger Caroline Arehult, VD för Akademiska Hus.

Vad ser ni som er profil/styrka som  fastighetsbolag  inom kommersiellt?

– Akademiska Hus finns över hela landet och vi låter vår samlade nationella kompetens komma till nytta lokalt, nära kunden. Vår långa erfarenhet och fokus på den akademiska världen ger oss också unik kunskap för att möta de höga krav på lokaler och miljöer som våra kunders avancerade verksamhet kräver. Oavsett konjunktur investerar Akademiska Hus årligen ungefär 2,5-3 miljarder i ny- om- och tillbyggnationer för att stärka Sverige som kunskapsnation.

– Vi bidrar också med boende till tusentals studenter och forskare, vilket ökar lärosätenas konkurrenskraft och skapar levande campusområden. Akademiska Hus fastigheter utgör på flera platser testbäddar för innovation, forskning och utveckling. På så sätt vill vi utveckla produkter, tjänster och arbetssätt som bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

– Stort fokus ligger också på flera pågående samverkansprojekt där vi tillsammans med landets universitet och högskolor fokuserar på campus betydelse som plats och hur teknik, pedagogik och det fysiska rummet ska samspela när vi utvecklar framtidens lärandemiljöer.

Vad är just nu i fokus för er vad gäller vidareutveckling/expansion av ert bestånd?

– Den viktigaste frågan för såväl branschen som Akademiska Hus är omställningen till ett klimatsmart samhälle. Som ett av landets största fastighetsbolag har vi möjlighet att göra skillnad genom att agera aktivt inom de frågor vi har rådighet över och bidra till att fastighetssektorn tar nödvändiga kliv framåt i klimatarbetet. Vi behöver se över sättet vi bygger på och alltid utvärdera om en nybyggnation är det bästa alternativet. För att lyckas nå en klimatneutral verksamhet måste vi ha ett nära samarbete med våra kunder och andra aktörer.

Rösta och boka plats!

Läs mer om Fastighetsgalan och priserna HÄR!

Här kan du nu också rösta på dina favoriter till de olika priserna.

Missa inte heller att boka in ditt företag på Fastighetgalan i Berns salonger i god tid, platserna brukar ta slut redan innan årsslutet. Du bokar era platser HÄR.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se