Akademiska Hus moderniserar M-huset
Foto: Akademiska Hus

Akademiska Hus moderniserar M-huset

Stadsutveckling

21 november 2018

Huset uppdateras till en attraktiv och långsiktigt hållbar studie- och forskningsmiljö, där studenter och forskare kan mötas.

M-huset uppfördes 1963 och är en av arkitekten Klas Anshelms klassiska byggnader för Lunds Tekniska Högskola, LTH, vid Lunds universitet. I byggnaden bedrivs idag forskning och undervisning inom bland annat maskinteknologi, industriell ekonomi, hållfasthetslära och energivetenskaper. För att möta kraven på en modern lärande- och forskningsmiljö kommer nu de fyra sammanbyggda huskropparna att genomgå en om- och tillbyggnad som ska göra lokalerna mer effektiva och flexibla.

– M-huset är i grunden en mycket gedigen byggnad som har stor potential att utvecklas till en modern och levande forsknings- och studiemiljö. Därför är jag extra glad att vi tillsammans med Lunds universitet beslutat att rusta M-huset för framtiden, säger Birgitta van Dalen, marknadsområdeschef vid Akademiska Hus.

Genom ombyggnaden öppnas dagens mörka och slutna byggnad upp för att skapa en studie- och forskningsmiljö där studenter, forskare och medarbetare får nya möjligheter att mötas och samverka. I planen för projektet ingår att skapa ett välkomnande studielandskap med fler studieplatser, som sträcker sig mellan husets tre entréer genom hela byggnaden.

– För LTH är det viktigt att våra lokaler håller hög kvalitet och att de ger våra forskare, lärare och studenter goda förutsättningar för sitt arbete. Flera av husen på LTH:s område har redan renoverats och nu har vi kommit till M-huset, där både de stora laboratorierna och undervisningslokalerna har varit i behov av renovering under en längre period. Vi vill också skapa nya typer av lokaler för undervisning och studierum för våra studenter för att ge studenterna de bästa lärandemiljöerna, säger Annika Mårtensson, prorektor på LTH och ordförande för styrgruppen för M-husets renovering.

I den så kallade södra apparathallen byggs nya laboratorier för bland annat robot-, batteri- och likströmsforskning. Totalt ska ett 60-tal laboratorier byggas om och rustas upp. Stort fokus ligger också på att skapa ett bättre inomhusklimat och effektivare energianvändning i hela byggnaden.

Projektet omfattar 24 400 kvadratmeter, det vill säga i princip hela M-huset med undantag för delar av den så kallade norra apparathallen. Ombyggnationen beräknas starta i slutet av 2019 och stå klart i juni 2022.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se