Akademiska Hus moderniserar KTH:s äldsta kemibyggnad
När byggnaden görs om skapas också ett helt nytt labb – 2MILab (the Molecules and Materials at Interfaces Laboratory) – där olika forskargrupper ska kunna mötas på ett mer flexibelt sätt.

Akademiska Hus moderniserar KTH:s äldsta kemibyggnad

Ekonomi

29 september 2021

Akademiska Hus investerar 120 miljoner kronor när byggnaden KTH Kemi från 1921 står inför en omfattande upprustning.

Ombyggnationen ska skapa en mer kreativ och flexibel miljö för studenter, forskare och företag.

Den möjliggör också att ett helt nytt gemensamt labb byggs för att öka kunskapsutbytet mellan olika institutioner och forskargrupper.

Kemikvarteret ligger centralt beläget på KTH Campus i Stockholm. Här bedriver bland annat Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) med nio olika institutioner sin verksamhet.

Ombyggnationen av KTH Kemi är del i den utveckling som Akademiska Hus tillsammans med lärosätet har identifierat i den campusplan för området som man gemensamt har tagit fram. Byggnaden innehåller främst laboratorier och kontor, men även allmänna ytor såsom möteslokaler och personalutrymmen.

Genom ombyggnationen uppgraderas lokalerna till en modern kunskapsmiljö.

– KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en arena för kunskapsutveckling. Genom att modernisera byggnaden KTH Kemi kan lärosätet samla sin verksamhet på nya sätt och öka nyttjandegraden på laboratorielokaler. Som ett led i Akademiska Hus arbete för att nå klimatneutralitet är det också viktigt att vi satsar på att rusta upp våra befintliga byggnader snarare än att bygga nytt, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Nytt gemensamt forskningslabb

När byggnaden görs om skapas också ett helt nytt labb – 2MILab (the Molecules and Materials at Interfaces Laboratory) – där olika forskargrupper ska kunna mötas på ett mer flexibelt sätt.

Ett gemensamt forskningslaboratorium innebär tätare samarbete och kompetensutbyte, att labbinstrument kan samutnyttjas samt möjligheten att ställa högre krav på laboratoriemiljön när det gäller vibrationer, temperatur och luftkvalité.

– 2MILab ska sätta fokus på gränsytor mellan olika material, där sker en stor del av de kemiska processer som är avgörande för bland annat förnyelsebar energi och hållbara industriprocesser. Det finns både grundläggande frågor men också konkreta tillämpningar och industriellt utvecklingsarbete som kommer att främjas av att samla avancerade ytkänsliga metoder och ännu viktigare en stor del av kopplad expertis under samma tak. Vi förväntar oss att 2MILab kommer att främja samarbetet mellan olika forskargrupper och mellan akademin och industrin, säger Mikael Lindström, professor och Skolchef för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH.

Ombyggnationen av KTH Kemi påbörjas i november 2021 och planeras att vara klar i början av 2024. Den 5 400 m2 stora byggnaden är blåklassad av Stockholms stadsmuseum och ombyggnaden sker i nära samarbete med Byggnadsantikvarie.

Projektet omfattar även vissa förbättringar i utemiljön på campus, bland annat fler klimatskyddade cykelplatser och ett utökat antal ladd-platser för elfordon.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se