Akademiska Hus bygger nytt i Gbg Foto: Akademiska Hus

Akademiska Hus bygger nytt i Gbg

Stadsutveckling

17 december 2019

Nu startar förberedelserna för en ny byggnad vid Handelshögskolan i centrala Göteborg. Byggnaden ska ge fakulteten möjlighet att expandera och utveckla sin utbildning och forskning.

Som en del av projektet kommer också en av Västlänkens stationsuppgångar att integreras i byggnaden.

Handelshögskolans utbildningar är attraktiva och bland de mest sökta inom Göteborgs universitet. Men de befintliga lokalerna är trångbodda och institutionerna sitter spridda på flera olika adresser. Den nya byggnaden skapar mer flexibla ytor för både medarbetare och studenter, och gör det också möjligt att samla hela Handelshögskolan under ett och samma tak.

– Med det nya huset och ombyggnationerna i kvarteret på Vasagatan 1 vill Handelshögskolan skapa en attraktiv lärandemiljö i internationell framkant, där forskning och utbildning kan utvecklas för att möta samhällets behov, och där medarbetare och studenter trivs och känner lust att vara och verka, säger Per Cramér, rektor för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Rivning möjliggör ny byggnad

I januari 2020 startar Akademiska Hus de första förberedelserna för den framtida byggnaden. Då inleds rivningen av tegelbyggnaderna i hörnet Vasagatan – Haga Kyrkogata för att ge plats åt den nya byggnaden. Rivningen beräknas pågå under våren 2020 och arbetet sker i dialog med universitetet och närboende för att minimera störningar. Som en del i Akademiska Hus hållbarhetsarbete har byggnaden som rivs inventerats med målsättningen att kunna ta tillvara och återbruka delar av de befintliga materialen.

– Att riva en äldre del av Handelshögskolan är en del i projektet Västlänken, men också en nödvändighet för att kunna förverkliga fakultetetens långsiktiga expansion. Rivningen kommer att ske med största möjliga återbruk och omsorg om omgivningen. Påså vis ges plats för en ny och än mer hållbar byggnad som ger bättre förutsättningar för universitetets behov och som på ett spännande sätt knyter an till den befintliga arkitekturen, säger Åsa Henninge, marknadsområdesdirektör vid Akademiska Hus.

Arkitekttävling hölls

Planerna på en utbyggnad av Handelshögskolans lokaler har pågått under flera år. I maj 2014 bjöd Akademiska Hus in till en arkitekttävling om utformningen av en ny byggnad. Tävlingen arrangerades i samråd med Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter och vinnare blev Johannes Norlander Arkitektur, vars bidrag samspelar med befintlig bebyggelse och ger möjligheter till flexibla lokaler med fokus på pedagogik och nya former för lärande.

Det framtida byggprojektet präglas dessutom av synergieffekter. Utöver att Handelshögskolan får nya ändamålsenliga lokaler innefattar byggnaden också en uppgång från Västlänken station Haga. Uppgången är integrerad i den nya byggnaden och placerad vid hörnet Vasagatan – Haga Kyrkogata.

– Den mest lämpliga placeringen av uppgången har arbetats fram i nära samarbete med Göteborg Stad. På detta sätt minimerar vi riskerna för att göra för stora förändringar i stadsmiljön, Handelshögskolan integreras i city och får en tydlig koppling till hela regionen samtidigt som den gröna Vasaallén bevaras intakt som attraktivt flanerings- och cykelstråk, säger Åsa Henninge.

Den nya byggnaden för Handelshögskolan planeras stå klar 2024.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se