Akademiska hus bygger för 250 miljoner i Huddinge

Akademiska hus bygger för 250 miljoner i Huddinge

 

13 februari 2015

Våren 2015 flyttar polisutbildningen till Campus Flemingsberg i Huddinge och blir en del av Södertörns högskola

Polisutbildningen flyttar successivt till Campus Flemingsberg. De första studenterna började våren 2015 och totalt handlar det om cirka 700 polisstudenter. I polisprogrammet varvas akademiska studier med praktiskt lärande som till exempel polisbilskörning, akutsjukvård, vapenhantering samt konflikthantering med självskydd. Det ställer särskilda krav på lokalerna.

Byggprojektet på Alfred Nobels Allé 12 och 14 delas upp i två delar, en ombyggnad och en nybyggnad, totalt cirka 12 700 kvadratmeter. Lokalerna kommer att innehålla bland annat skjutbanor, övningshall, lärosalar, rum för administration, omklädningsrum, förråd och garage. I markplanet byggs en huvudentré. Utvändigt iordningsställs en mindre körgård för övningar. De båda husen är sammankopplade under mark.

– Vi är glada att allt nu är klart inför bygget av dessa viktiga hus. Vi har haft som mål att få till en samlad miljö för polisutbildningen här i Flemingsberg. Det här är ett viktigt steg i detta, säger Moira von Wright, rektor vid Södertörns högskola.

– Vi välkomnar polisutbildningen till Campus Flemingsberg och Södertörns högskola som hyresgäst och är oerhört glada över att få vara med och utveckla lokalerna för denna spännande verksamhet. Campus Flemingsberg, som är ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum för utbildning, kunskapsintensivt näringsliv, vetenskap och nyföretagande, blir i och med polisprogrammet ett än mer levande och attraktivt campus, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm.

Byggstart sker våren 2016 med inflyttning i både ny- och ombyggnationen under 2017. Akademiska Hus investerar cirka 250 miljoner kronor i projektet.

Vill du lyssna på när Daniel Dronjak Nordqvist berättar mer om Huddinges framtidsplaner är du välkommen att komma på vår konferens: Stockholm 2022: 500 Miljarder i utvecklingspotential.

Faktaruta

Akademiska Hus och Södertörns högskola har tillsammans tecknat avtal om att utveckla både nya och befintliga lokaler för polisprogrammets verksamhet som ska stå klara 2017.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Akademiska Hus för mer information vänligen kontakta: Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus region Stockholm Tel: 070-209 13 49