Akademiska bygger nytt för 360 mkr De nya student- och forskarbostäderna går under namnet Aquila och kommer att bestå av 13 000 kvadratmeter nybyggnation fördelade på en högdel om tolv våningar och en lågdel om sex våningar. (Illustration: Arkitema)

Akademiska bygger nytt för 360 mkr

Bostäder

28 februari 2022

Akademiska Hus gör en ny storsatsning i Uppsala.

Akademiska Hus investerar cirka 360 miljoner kronor i att bygga 170 lägenheter för 350 studenter och forskare i stadsdelen Rosendal.

"Satsningen stärker Uppsalas attraktivitet som studentstad och skapar ett campusnära boende i anslutning till Ångströmlaboratoriet och Biomedicinskt centrum (BMC) vid Uppsala universitet", skriver Akademiska Hus.

De nya student- och forskarbostäderna går under namnet Aquila och kommer att bestå av 13 000 kvadratmeter nybyggnation fördelade på en högdel om tolv våningar och en lågdel om sex våningar.

Byggnaden ska forma sig som ett U kring en gård och med en träfasad kommer den att vävas ihop med tallarna i Rosendal, den framväxande nya stadsdelen mellan Stadsskogen och Dag Hammarskjölds väg i Uppsala.

Till projektet räknas också en ombyggnation av tre äldre kulturminnesmärkta byggnader om sammanlagt 350 kvadratmeter, som bland annat ska användas för cykelförvaring.

– Vi vet att efterfrågan på student- och forskarbostäder är stor runt om i landet och därför arbetar Akademiska Hus engagerat för att skapa fler boenden. Aquila får ett fantastiskt läge i hjärtat av Rosendal och gör att miljöerna för utbildning och forskning vid Ångström och BMC knyts samman med handel, service och andra bostäder som just nu utvecklas i området. Aquilas placering ger också närhet till rekreationsområden och kommunikationsstråk, säger Susanne Malmgren, chef för studentbostäder på Akademiska Hus.

Både delat boende och klassiska ettor

De nya student- och forskarbostäderna byggs enligt Akademiska Hus bostadskoncept Academic Living, vilket innebär att kvarteret kommer att innehålla en mängd olika typer av lägenheter - allt från klassiska ettor med eget kök till lägenheter där upp till sex personer delar på gemensamma ytor som badrum och kök.

På så sätt tillmötesgår Akademiska Hus de många olika typer av förutsättningar som studenter och forskare har. Som ny student finns en öppenhet till att bo och umgås med nya bekanta medan mer erfarna studenter oftare vill bo enskilt.

– Att dela boende ger många fördelar. Det främjar social gemenskap och motverkar därmed den känsla av ensamhet som många studenter upplever när de flyttar till en ny stad. Delade boenden är också positivt ur ett hållbarhetsperspektiv genom att funktioner och ytor kan samutnyttjas, säger Susanne Malmgren.

De nya student- och forskarbostäderna kommer att börja byggas under 2022 och förväntas vara klara för inflyttning under 2024.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se