AFRY avyttrar verksamheten i Ryssland

AFRY avyttrar verksamheten i Ryssland

Ekonomi

29 september 2022

AFRY har tecknat ett avtal om att avyttra sitt ryska dotterbolag till den lokala ledningen.

 

Avyttringen är ett led av AFRYs tidigare kommunicerade beslut att initiera exit från den ryska marknaden. Den lokala ledningens övertagande av AFRYs ryska verksamhet säkerställer en bra lösning för både anställda och kunder.

Avyttringen förväntas vara slutförd under fjärde kvartalet 2022 och därefter kommer den ryska verksamheten att verka under ett annat varumärke. Slutförandet av avyttringen är villkorad av regulatoriska tillstånd.

Verksamheten i Ryssland står för mindre än 1% av AFRYs totala omsättning. Det ryska dotterbolaget har för närvarande cirka 125 anställda i Ryssland.

Den ekonomiska effekten av avyttringen kommer att uppgå till cirka 60 Mkr i nettoresultat. Avyttringen påverkar inte EBITA exkl. jämförelsestörande poster.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se