”Affären med Göteborgs stad led i fortsatt satsning”

”Affären med Göteborgs stad led i fortsatt satsning”

Stadsutveckling

18 november 2020

Castellum säljer en fastighet till Göteborgs stad och får i utbyte en markanvisning vid Västlänkens blivande Station Centralen. – Detta är ett spännande led i vår fortsatta satsning i Göteborg, säger Mariette Hilmersson, VD Castellum Region Väst.

– Jag ser det som ett typexempel på en win/win, en bra affär för bägge parter. Vi får bidra till stadsutvecklingen i centrum och kan samtidigt hjälpa staden med en viktig pusselbit i södra Göteborg, kommenterar Henrik Saxborn, VD för Castellum.

Kommunen övertar fastigheten Kobbegården 152:1 som ska användas för teknisk försörjning och avfallshantering i expansiva Frölunda-Högsbo-Sisjöområdet. Köpeskillingen för denna fastighet är 23,5 miljoner kronor. Och Catsellum får en mycket attraktiv byggrätt norr om Nordstan i centrala staden. Affären klubbades igenom under måndagens sammanträde i fastighetsnämnden.

– Detta blir ett fantastiskt spännande projekt för Castellum med en byggrätt i ett oerhört bra läge, precis vid Västlänkens Station Centralen. Det kommer att bli någon form av kontor eller kommersiella lokaler, platsen är inte optimal för bostäder, säger Mariette Hilmersson, VD Castellum Region Väst.

Byggrätten omfattar cirka 20-30 000 kvadratmeter BTA för kontors- och handelsytor och innefattar även en av uppgångarna från Station Centralen.

– Nu vidtar ett detaljplanearbete som vi kommer att lägga mycket energi på, för att få till en riktigt bra och spännande lösning. Det är ett komplext projekt som måste synkas med tunnelbygge, uppförande av stationen och utvecklingen i hela området, säger Mariette Hilmersson.

Castellum har en lång rad andra intressanta projekt igång i Göteborg och västra regionen.

– Vi har färdigställt många projekt under året och flera är på gång att bli klara. Det gäller framför allt kontor och logistik. Inom kontor är Emigranten extra spännande med läget nära Amerika-huset vid Masthuggskajen, som är inne i en så stark stadsutvecklingsfas. Flera kunder är nu på väg att flytta in i Emigranten men vi har utrymmen kvar. Vi har flera dialoger igång och känner oss trygga med att få en riktigt bra uthyrning , säger Mariette Hilmersson.

Trots Corona-pandemin upplever hon ett bra uthyrningstryck inom kontor och ser förhoppningsfullt på fortsättningen – även om osäkerheten i den andra pandemi-vågen finns och har slagit hårt mot flera företag och hyresgäster.

Vad gäller logistik är årets hit i Göteborg förstås Hisingens logistikpark etapp två som nyligen utsågs till årets logistikbyggnad.

– Med Nordens största solcellsanläggning på taket är detta en spektakulär byggnad. Det är kul med Jolly Room som kund – vi har ju byggt flera andra stora anläggningar åt dem, säger Mariette Hilmersson.

Logistik har gått mycket starkt i Göteborgsområdet – liksom i övriga landet under året.

– Trycket på våra logistikfastigheter och uppställningsplatser vid Säve Flygplats har varit galet. Lokalerna har inte räckt till så vi har fått sätta upp tillfälliga tältlösningar. Det ytterligare uppsvinget för e-handel under Corona-pandemin har bidragit till utvecklingen.

När det kommer till förvärv så övervägde Castellum ett stopp i våras då osäkerheten var stor i början av Corona-pandemin.

– Men nu känner vi oss trygga med att satsa på förvärv. Castellum köpte ju till exempel ett omfattande bestånd i Helsingfors nyss. Och vi har flera intressanta förvärv på gång, även i Göteborgsområdet. Vi vill växa och bidra till samhällsutvecklingen – inte minst i Göteborg, säger Mariette Hilmersson.

Igår meddelandes att Castellum för femte året i rad är i topp i världens ledande hållbarhetsindex, Dow Jones Sustainability Index.

– Det är jättekul! Det är många som vill arbeta hos oss därför att vi ligger så långt framme inom hållbarhet. Vi jobbar här medvetet och strukturerat. Vi är övertygade om att hållbarhet blir allt viktigare för våra kunder, så hållbarhet blir även allt viktigare för lönsamheten, menar Mariette Hilmersson.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se