AF köper bostadsprojekt i Oslo

AF köper bostadsprojekt i Oslo

Transaktion

25 september 2020

AF Gruppen har ingått avtal om att köpa 50 % av aktierna i bolaget Fyrstikkbakken 14 AS.

Bolaget äger fastigheter med ett planerat utvecklingsprojekt med 160 bostäder belägna i närheten av Bryns tågstation och Helleruds tunnelbana.

Projektet har utvecklats av Birk & co och är ett Futurebuilt-projekt med sökt bygglov och tillåtet antal BRA 13 200. FutureBuilt har som mål att förverkliga förebildsprojekt i och runt Oslo med minskade växthusgasutsläpp från transport, energianvändning och materialanvändning på minst 50 %. Birk & co deltar i projektet med resterande 50 %.

Avtalet är villkorat av förfaranden för vederbörlig försiktighet. Transaktionen förväntas vara genomförd i november 2020.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se