Acrinova: ”Vi kommer nå 1,5 miljarder i år” – Vi kommer att nå målet om ett fastighetsvärde på 1,5 miljarder på denna sida årsskiftet – inte minst med tanke på avtalet om att förvärva fastigheten i Löddeköpinge, säger VD Ulf Wallén.

Acrinova: ”Vi kommer nå 1,5 miljarder i år”

Ekonomi

16 augusti 2021

Acrinovas förvaltningsresultat för Q2 2021 sjönk jämfört med samma period förra året. Men VD Ulf Wallén står fast vid målet om ett fastighetsvärde på 1,5 miljarder i år.

– Under årets första halvår har vi hållit ett högt tempo, vi har både utökat kassan med en lyckad företrädesemission och utökat fastighetsvärdet rejält med förvärvet av Skåneporten. Men vi tänker inte slå av på takten. Nu tar vi oss an resten av 2021 fast förvissade om att vi kommer att nå målet om ett fastighetsvärde på 1,5 miljarder kronor på denna sida årsskiftet – inte minst med tanke på avtalet om att förvärva fastigheten i Löddeköpinge, säger Ulf Wallén.

Han ser alltså optimisikt på framtiden även om förvaltningsresultatet för Q2 2021 sjönk med drygt 41 procent jämfört med samma period i fjol.

I april i år genomförde Acrinova sin största affär någonsin genom att förvärva fastigheter i Lund, Helsingborgs och Örkelljunga för totalt 197 miljoner kronor av Skåneporten/Öresundsporten.

Under våren renodlade bolaget sin verksamhet genom att avyttra majoriteten i dotterbolagen VVS-Huset och Acrinova Fastighetsservice.

Expansionen har sedan fortsatt, inte minst genom att Acrinova den 28 juni meddelade att man ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Löddeköpinge 23:14 AB som äger handelsfastigheten Kävlinge Löddeköpinge 23:14. Säljare var Anowa Fastigheter och priset cirka 185 miljoner kronor.

Summering av Q2 2021 för Acrinova:

• Nettoomsättningen uppgick till 22 576 tkr (27 538).

• Hyresintäkter uppgick till 15 480 tkr (16 543).

• Rörelseresultatet uppgick till 15 605 tkr (18 968).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 3 107 tkr (5 277).

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 33 528 tkr (3 524).

• Periodens resultat per aktie* uppgick till 0,70 kr (0,09).

*Jämförelsetal per aktie justerat för den fondemission som registrerades hos bolagsverket den 2 mars 2021

Summering av första halvåret 2021 för Acrinova:

• Nettoomsättningen uppgick till 51 348 tkr (54 186).

• Rörelseresultatet uppgick till 35 719 tkr (38 017).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 6 912 tkr (9 299).

• Periodens resultat uppgick till 55 700 tkr (11 175).

• Periodens resultat per aktie* uppgick till 1,48 kr (0,29).

• Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV)* uppgick till 12,93 kr (11,48).

• Soliditeten uppgick till 46,8% (48,7).

• Räntetäckningsgraden uppgick till 2,02 ggr (2,70).

• Likvida medel (banktillgodohavanden) uppgick vid periodens utgång till 76 609 tkr (37 272).

*Jämförelsetal per aktie justerat för den fondemission som registrerades hos bolagsverket den 2 mars 2021

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se