Acrinova ska fyrdubbla fastighetsvärdet
– Tillväxten skall ske med god lönsamhet och bibehållen stabil finansiell ställning. Jag ser mycket ljust på Acrinovas framtid, säger VD Ulf Wallén.

Acrinova ska fyrdubbla fastighetsvärdet

Ekonomi

22 mars 2021

Acrinova uppdaterar sina finansiella målsättningar. Fastighetsvärdet ska fördubblas till fyra miljarder kronor 2025.

Acrinova befinner sig idag i substantiell tillväxt och har varit så de senaste fem åren. Med anledning av pågående expansion och utveckling har styrelsen förnyat de finansiella målsättningarna så att de reflekterar Acrinovas ambition för de kommande fem åren.

Acrinova har idag ett fastighetsvärde om cirka 900 miljoner kronor. Den nya målsättningen är att det vid utgången av 2021 ska uppgå till cirka 1,5 miljarder kronor, för att därefter öka till cirka fyra miljarder vid utgången av 2025.

Acrinova ska med bibehållen finansiell stabilitet växa genom förvärv av fastigheter samt utveckling av det ägda fastighetsbeståndet, nyproduktion och projektutveckling.

– Acrinova har befunnit sig i kraftig tillväxt de senaste fem åren och 2020 var vårt bästa år hittills. Vår ambition är att fortsatt expandera vår fastighetsverksamhet även de kommande åren, säger VD Ulf Wallén och fortsätter:

– Styrelsen och ledningen uppdaterar bolagets målsättningar för kommande år. Målet är att växa till ett bolag med fyra miljarder i fastighetsvärde om fem år. Tillväxten skall ske med god lönsamhet och bibehållen stabil finansiell ställning. Jag ser mycket ljust på Acrinovas framtid och hoppas att så många som möjligt vill följa vår resa framåt!

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se