Acrinova köper handelsfastighet för 185 mkr – Att vi nu genomför ett av de största förvärven i Acrinovas historia är precis i enlighet med våra ambitioner och utfästelser om utveckling, säger VD Ulf Wallén.

Acrinova köper handelsfastighet för 185 mkr

Transaktion

29 juni 2021

Acrinova fortsätter att expandera med ett av sina största förvärv någonsin. Affären gäller en handelsfastighet i Löddeköpinge för 185 miljoner.

Acrinova har ingått avtal om ytterligare förvärv inom bolagets geografiska upptagningsområde genom förvärv av samtliga aktier i Löddeköpinge 23:14 AB, lagfaren ägare till fastigheten Kävlinge Löddeköpinge 23:14.

Den slutliga köpeskillingen för förvärvet uppskattas uppgå till cirka 185 miljoner kronor. Tillträde uppskattas ske omkring den 28 oktober 2021.

Acrinova fortsätter därmed att växa i de geografiska områden där bolaget finns etablerat och tar därmed ytterligare steg i arbetet att uppnå sitt mål om att vid utgången av 2021 inneha ett fastighetsbestånd med ett värde om minst 1,5 miljarder kronor.

Genom förvärvet kommer Acrinova att få del av en av Skånes mest besökta handelsplatser och förvärvet kompletterar även befintligt bestånd av handelsfastigheter.

Om fastigheten Löddeköpinge 23:14 är en handelsfastighet med en total uthyrbar area om 11 927 kvadratmeter butiksarea fördelat på sex välkända hyresgäster. Fastighetens största hyresgäst är Ahlberg Dollarstore AB som hyr 3 562 kvadratmeter. Ytterligare hyresgäster som hyr butikslokaler på Fastigheten är Rusta AB, Lager 157 AB, Elgiganten AB, Max Hamburgerrestauranger AB och Bygghemma Sverige AB. Det finns även en vakant lokal med en uthyrbar area om 384 kvadratmeter samt en byggrätt om cirka 3 800 kvadratmeter.

Ett av Acrinovas största förvärv

– Att vi nu återigen inom loppet av några månader genomför ett av de största förvärven i Acrinovas historia är precis i enlighet med våra ambitioner och utfästelser om utveckling. Att Förvärvet dessutom innefattar hyresgäster med sex riktigt starka varumärken på en etablerad handelsplats med en byggrätt gör att detta förvärv passar perfekt in i vårt bestånd, säger Acrinovas VD Ulf Wallén.

Förvärvet är villkorat av vissa fullföljandevillkor, inklusive att Acrinova dessförinnan framgångsrikt genomför en nyemission om minst 80 miljoner kronor samt att tillfredställande due diligence-undersökning färdigställs.

Köpeskillingen för fastigheten uppgår alltså till sammanlagt 185 miljoner kronor, varav cirka 24,5 miljoner kommer att finansieras genom en riktad emission på totalt 2 000 000 B-aktier i Acrinova till säljaren, till en kurs om 12,25 kronor per aktie. Detta innebär en utspädning av kapitalet om cirka 3,5% för befintliga aktieägare i Acrinova.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen i Acrinova att fullgöra ingånget överlåtelseavtal.

Resterande del finansieras med likvida medel från Acrinovas egna kassa, banklån samt en planerad nyemission.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se