Acrinova gör nytt Skåne-köp Foto: Relier

Acrinova gör nytt Skåne-köp

Transaktion

15 november 2019

Acrinova har förvärvat fastigheten Snickeriet 4 i Trelleborgs kommun. Relier – Real Estate Advisor har förmedlat denna försäljning på uppdrag av Hoffs Möbler AB.

Hoffs Möbler AB har ägt det nybildade bolaget Hoffs Fastighets AB sedan 1 januari 2019 och säljer nu det till Acrinova AB tillsammans med fastigheten Trelleborg Snickeriet 4. Fastigheten uppfördes 1975 för att rymma möbelbutiken Hoffs Möbler men har nu blivit om- och tillbyggd för att i dagsläget endast inrymma externa hyresgäster.

Fastigheten Trelleborg Snickeriet 4 är belägen nära Hedvägen i Trelleborgs Norra Industriområde: ett närområde som domineras av en mix av företagslokaler på ett utmärkt läge. Fastigheten har en yta om ca 6 500 kvm, fördelat på kontor, lager och butiker.

- Vi är mycket nöjda med det arbete som Relier har utfört åt oss under försäljningsprocessen. Den tidplan och värdeuppskattning som de presenterade för oss tidigt i processen har de hållit,  säger Elisabet Pålsson, en av ägarna till Hoffs Möbler AB.

Acrinova AB förvärvar nu bolaget inklusive fastigheten med planerat tillträde under december 2019.

Relier – Real Estate Advisor har förmedlat denna försäljning på uppdrag av Hoffs Möbler AB.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se