Acrinova förvärvar två fastigheter i Trelleborg

Acrinova förvärvar två fastigheter i Trelleborg

Transaktion

16 oktober 2020

Acrinova meddelar om ett förvärv av två fastigheter inom bolagets geografiska upptagningsområde Verkstaden 10 och Valfisken Större 24.

Båda fastigheterna ligger i Trelleborg. Acrinova förvärvar Verkstaden 10 och Valfisken Större 24 av LGK Invest AB (”LGK Invest”), tillträde för respektive fastighet planeras i oktober 2020. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till 21,5 MSEK, varav cirka 2,5 MSEK finansieras genom en riktad emission på totalt 104 167 aktier i Acrinova till LGK Invest till en kurs om 24 SEK per aktie, resterande 19 MSEK betalas från Acrinovas egna kassa samt med banklån.

Verkstaden 10 är en idag fullt uthyrd industrifastighet med en tomtareal om 15 000 kvm och en total uthyrningsbar yta om 4 000 kvm. Dessutom finns en outnyttjad byggrätt om cirka 3 500 kvm. Verkstaden 10 ligger i ett strategiskt läge i närheten av en av Acrinovas andra fastigheter. Acrinova förvärvar Verkstaden 10 av LGK Invest och tillträde planeras i oktober 2020.

Valfisken Större 24 är en fullt uthyrd hyresfastighet om 260 kvm i de mest centrala delarna av Trelleborg. Fastigheten är om- och tillbyggd 1993 och består av tre kommersiella lokaler och en lägenhet. Outnyttjad byggrätt tillåter ytterligare utveckling av en lägenhet om 72 kvm i fristående byggnad på innergården. Total tomtareal omfattar 293 kvm. Acrinova förvärvar Valfisken Större 24 av LGK Invest och tillträde planeras i oktober 2020.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se