Acrinova flerdubblar fastighetsvärdet

Acrinova flerdubblar fastighetsvärdet

Ekonomi

2 mars 2021

– Målet är en väsentligt större fastighetsportfölj med ett fastighetsvärde på cirka två miljarder inom ett par år och fyra miljarder efter ytterligare några år, säger Acrinovas VD Ulf Wallén.

Med tanke på att Acrinovas fastighetsvärde vid årsskiftet uppgick till 864 miljoner kronor är det fråga om en rejäl höjning av ribban. Men bolaget har ju haft bra drag i tillväxt ända sedan starten för fem år sedan.

Ulf Wallén målade upp målbilden i samband med bolagets bokslutskommuniké, som bjöd på Acrinovas bästa resultat någonsin.

– Ett speciellt år är till ända. När jag summerar det sista kvartalet och helåret 2020 kan jag konstatera att vi uppfyllt viktiga affärsmål och levererar vårt bästa resultat någonsin. Acrinova fortsätter att prestera och avslutar året med ett fastighetsvärde på 864 miljoner kronor, ett förvaltningsresultat på drygt 17 miljoner kronor och en positiv nettouthyrning. Substansvärdet för aktien har ökat till 24,76 kronor. Trots utmanande marknadsförhållanden står Acrinova stabilt och kan fortsätta sin expansion, säger Ulf Wallén.

För sista kvartalet 2020 ökade Acrinovas hyresintäkterna till 15,1 miljoner kronor (9,3), alltså en uppgång med 62,4 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Förvaltningsresultatet för kvartalet blev 3,0 miljoner kronor (0,2).

Resultatet före skatt landade på 33,2 miljoner kronor (19,3) och efter skatt blev det 25,3 miljoner kronor (16,9). Resultatet per aktie noterades till 1,23 kronor (1,01).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie uppgick till 24,76 kronor (22,79).

Inför två nya aktieslag

Förslag till utdelning är 0,40 kronor per aktie – samma som 2019. Utdelningen hade kunnat bli det dubbla om den extra bolagsstämman igår sagt nej till en emission. Men nu blev det ja till emissionen och därmed en lägre utdelning.

Stämman beslutade att genom fondemission öka bolagets aktiekapital med knappt 6,0 miljoner kronor till drygt 13,7 miljoner.

Dessutom beslutade stämman att att införa två nya aktieslag, en serie A-aktier samt en serie B-aktier. Nuvarande utestående aktier kommer vara aktier av serie A och nya aktier av serie B kommer emitteras genom fondemission.

Av Jörgen Hallström

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se