Acrinova får statligt investeringsstöd

Acrinova får statligt investeringsstöd

Stadsutveckling

22 januari 2021

Acrinova beviljas investeringsstöd på 35,2 miljoner kronor för ett nytt bostadshus i Trelleborg.

Stödet avser fastigheten Euron 2.

Acrinova fortsätter nu på den inslagna linjen att bygga miljöriktiga fastigheter. Fastigheter som är klimatneutrala och genererar lika mycket energi via sol och bergvärme som de konsumerar. Nu bygger Acrinova ett flerbostadshus i Trelleborg med 80 lägenheter om totalt 4 229 kvm boyta i storlekarna 1 rok. till 4 rok.

Fastigheten byggs enligt miljöprogram Silver vilket borgar för säkerställande av ett genomtänkt miljöbyggande och kommer att förmedlas via Boplats Syd AB med inflyttning under kvartal 1 år 2022.

Stödet kommer att betalas ut efter färdigställt projekt år 2022 men kommer att avräknas mot nedlagd produktionskostnad proportionerligt efterhand som projektet fortskrider. För år 2020 blir denna avräkning cirka 5,6 mkr.

– Jag är glad för att det finns ett proaktivt stöd som kan påskynda nybyggandet av bostäder. Vi bygger nu en helt grön fastighet med såväl bergvärme som solenergi och ser fram emot att hälsa dom första hyresgästerna välkomna under våren 2022, säger Ulf Wallén, VD på Acrinova.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se