Acrinova avyttrar i Ägelholm – Vi fortsätter att optimera vårt fastighetsbestånd och denna avyttring följer vår övergripande plan. Vi satsar nu med full kraft på vårt övriga bestånd där vi har flera nybyggen som startar inom kort, säger Ulf Wallén, VD på Acrinova.

Acrinova avyttrar i Ägelholm

Transaktion

1 oktober 2021

Acrinova avyttrar nu sin sista kvarvarande fastigheten i Ängelholm.

Fastigheten, Ankan 12 i Ängelholm, säljs till till Jacob Larsson som bland annat är delägare i Vågen Försäkringsbyrå AB. 

I affären uppgår det underliggande fastighetsvärdet till 14 miljoner kronor.

Fastigheten förvärvades 2016 som ett led i en bredare etablering för Acrinova i Öresundsregionen och Ängelholm.

I takt med att beståndet i Ängelholm har avyttrats under de senaste åren, säljs nu den sista fastigheten på orten.

Ankan 12 ligger på Östergatan 26 i Ängelholm och är en av få fastigheter i staden som är q-märkt. Den rymmer i dag kommersiella lokaler.

– Vi fortsätter att optimera vårt fastighetsbestånd, och denna avyttring följer vår övergripande plan. Fastigheten Ankan 12 är färdigutvecklad ur vårt perspektiv och vi satsar nu med full kraft på vårt övriga bestånd där vi har flera nybyggen som startar inom kort, säger Ulf Wallén, VD på Acrinova.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se