ABK planerar försäljning av byggrätt till HSB Skåne

ABK planerar försäljning av byggrätt till HSB Skåne

Transaktion

18 augusti 2022

I Östermalms Park i Kristianstad pågår en omfattande utveckling. Här planerar AB Kristianstadsbyggen (ABK) 300 lägenheter samt parkeringshus och parkmiljö

Inom denna utveckling har ABK:s styrelse beslutat att inleda förhandlingar om att sälja byggrätt motsvarande ca 70 lägenheter till HSB Skåne. Dessa lägenheter ska vara i form av bostadsrätter.

– I och med detta kommer området att få en varierad bebyggelse med olika upplåtelseformer, säger ABK:s ordförande Christer Nilsson. Att området framöver ska innehålla både hyresrätter och bostadsrätter har under några år varit en viktig del i ABK:s styrelses tankar kring utvecklingen av Östermalms Park.

Efter genomförd utvärdering av inkomna anbud har ABK:s styrelse valt att gå vidare med HSB Skåne. Vd Henrik Strand och byggchef Karl-Henrik Persson är glada över att ABK nu kan fortsätta det goda samarbetet med HSB Skåne och få in en långsiktig aktör i utvecklingen av Östermalms Park.

– Vi tycker att det ska bli spännande att få vara med och utveckla en ny stadsdel i Kristianstad tillsammans med ABK och kan här kan vi ta med oss en hel del erfarenheter från det arbete inom stadsutveckling som vi driver framförallt i Lund. Vi har dessutom en väletablerad förvaltningsverksamhet med stor närvaro på orten sedan många år, säger Ann Irebo, vd på HSB Skåne.

Så snart affären står klar kommer HSB Skåne att påbörja arbetet med projektet.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se