ABG Fastena köper i Göteborg av Svenska Hus
Fastigheten är fullt uthyrd till Bevego och belägen i Backa i Göteborg.

ABG Fastena köper i Göteborg av Svenska Hus

Transaktion

20 december 2021

Svenska Hus säljer en fastighet i Göteborg för drygt 190 miljoner till ABG Fastena.

– Genom försäljningen skapar vi oss utrymme för nya investeringar, säger Lennart Karlsson, tillförordnad VD på Svenska Hus.

Fastigheten som är fullt uthyrd och belägen i Backa i Göteborg består av bland annat handel, kontor, lager och distribution.

Svenska Hus förvärvade fastigheten med en yta om cirka 9 600 kvadratmeter i slutet av 2016. Den var då helt vakant. Under 2018/2019 genomfördes en omfattande hyresgästanpassning för Bevego som tecknade ett 15-årigt hyreskontrakt och flyttade in 2019.

– Försäljningen ligger helt i linje med Svenska Hus strategi om en aktiv förvaltning där förvärv, utveckling men även avyttring av fastigheter sker när tiden är mogen och marknaden är rätt, säger Lennart Karlsson.

– Under vårt ägande har vi aktivt utvecklat denna fastighet och skapat en attraktiv kontors- och industrifastighet, säger Nils Rydh, tillträdande VD och fastighetsutvecklings-/transaktionschef på Svenska Hus.

– Vi är mycket nöjda med att nu etablera oss i Göteborg med denna fastighet i ett fantastiskt läge, säger Andreas Birgersson, VD på ABG Fastena. Vi har ambition att göra fler förvärv i regionen det kommande året.

– Fastigheten är färdigutvecklad och genom att avyttra denna fina fastighet kan vi ta oss an nya utvecklingsprojekt. Det har varit en smidig försäljningsprocess och vi är glada över att lämna över ägandet till ABG Fastena, säger Nils Rydh.

Svenska Hus legala ombud i affären har varit Lindahl och köparens rådgivare CBRE och Real Advokatbyrå.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se