850 000 nya kvm till  Novier

850 000 nya kvm till Novier

Stadsutveckling

30 september 2022

Novier har fått i uppdrag av Mileway att sköta den tekniska förvaltningen av drygt 850 000 kvm i Sverige.

 

 

Mileway är den största ägaren av ”last mile” fastigheter i Europa. Bolaget är väl utbrett på den europeiska marknaden och har snabbt vuxit i Sverige sedan starten för tre år sedan. Idag är Mileway en av Sveriges största ägare av logistikfastigheter.

Mileway har efter upphandling valt Novier som partner för en stor del av fastighetsbeståndet. Noviers uppdrag kommer från den 1 oktober 2022 omfatta teknisk förvaltning av drygt 850 000 kvm i områdena Mälardalen och Centrala Sverige. Stort fokus kommer att läggas på affärsdriven effektivitet och skapande av långsiktigt hållbara fastigheter.

"Vi är väldigt glada och stolta över att Mileway ger oss förtroendet att förvalta dessa spännande fastigheter. Vi ser fram emot att vara med och utveckla fastighetsbeståndet tillsammans med Mileway genom att arbeta proaktivt och förebyggande. Stort fokus kommer att ligga på hållbarhet – något vi brinner för och är väldigt engagerade inom."

Henrik Forsberg, Chef för Teknik och Projekt, på Novier.

Novier tar hållbarhetsfrågor på stort allvar och jobbar aktivt med att integrera detta i samtliga aktiviteter inom förvaltningen. Dessa aktiviteter skall sedan skapa värde för både fastigheteägaren och hyresgästen. 

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se