80 procent av Stockholms coworking uthyrt – Vi märker av ett högt tryck på kontorshotellen i Stockholms innerstad och hoppas på fler nyöppningar i närtid för att kunna bemöta behovet, säger Lisa Björklund, Partnership Manager på yta.se.

80 procent av Stockholms coworking uthyrt

Ekonomi

20 januari 2022

Intresset för coworking fortsätter att öka och under de sista månaderna av 2021 nådde kontorshotellen i Stockholms innerstad en beläggningsgrad på hela 80 procent. 

Dett enligt nya siffror från yta.se, Stockholms största förmedlare av kontorshotell.

Yta.se samarbetar med kontorshotellen i Stockholm och har i sin databas över 4 300 rum som uppdateras kontinuerligt kring både vakanser och priser.

Yta.se menar att det behövs fler kontorshotell i Stockholm.

– Vi märker av ett högt tryck på kontorshotellen i Stockholms innerstad och hoppas på fler nyöppningar i närtid för att kunna bemöta behovet, säger Lisa Björklund, Partnership Manager på yta.se.

En viktig funktion hos kontorshotell är att kunna följa sina kunders företagsresa, både när de behöver mindre yta, men även när de växer. För att kunna bemöta behovet av denna flexibilitet är det viktigt att kunna vara flexibel i sitt tänk som kontorshotell och kunna erbjuda rätt storlek på ytor till hyresgästerna.

– För att säkerställa att trycket på kontorshotell kan förbli högt behövs det fler anläggningar i Stockholm som kan ta in nya företag, menar Lisa Björklund.

Det ser ljust ut för coworking även under 2022. Många ser fördelar med att kunna arbeta från ett kontorshotell, tack vare flexibiliteten på avtal och möjlighet att anpassa storleken på hyrda ytor. Att nyttja servicen som kontorshotell erbjuder och istället kunna fokusera på sin kärnverksamhet är viktigt i tider med mycket sjukfrånvaro och osäkerheter.

– Vi vet om operatörer som planerar att öppna nytt i Stockholms innerstad i år men hoppas på att ytterligare operatörer följer med för att kunna möte det stigande behovet. Tack vare vår kommande marknadsplats där det är möjligt att själv söka bland över 100 anläggningar i Stockholm jobbar vi för att coworking ska ha en fortsatt självklar plats inom fastighetsbranschen. Det kommer bli mycket enklare att hitta ett matchande kontorshotell som passar ens behov, säger Lisa Björklund.

Yta.se kommer att följa beläggningsgraden varje kvartal under året. Bolaget tror att 2022 kommer bli ett spännande år och har höga förhoppningar på den utveckling de ser framåt.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se