750 nya bostäder till Härryda
Foto: Sweco

750 nya bostäder till Härryda

Stadsutveckling

30 augusti 2018

Ett gammalt stenbrott ska bli ett nytt bostadsområde. Next Step Group och Sweco är två av de som ska bygga i området.

 

Det nya bostadsområdet Wendelstrand i Härryda kommun kännetecknas av sin innovativa arkitektur i trä och vackra strandläge. Next Step Group utvecklar tillsammans med Snöhetta, Sweco, Radar och Semrén & Månsson en helt ny hållbar stadsdel nästan uteslutande byggd i trä.

Stadsdelen Wendelstrand uppförs på ett gammalt stenbrott. Projektet och detaljplanen drivs av byggherren och Swecos roll i projektet är att vara rådgivare i arbetet med detaljplanen, som möjliggör den stora omvandlingen från ett stenbrott till en attraktiv och hållbar stadsdel.

– Jag är glad att vi kan bistå Next Step med rådgivning inom de allra flesta områden i denna byggherredrivna detaljplan. Det tyder på att de är trygga i att vi levererar den kvalitet som krävs när de skall stå för alla de delar i planarbetet som kommunen normalt utför. Vår styrka är att vi kan leverera spetskompetens inom många olika områden i samma uppdrag och vi har stor erfarenhet av att utveckla nya hållbara stadsdelar tillsammans med våra kunder, säger Björn Carlsson, uppdragsledare för Swecos engagemang i projektet.

Sweco bistår byggherren och detaljplanearbetet med rådgivning och utredningar inom områdena trafik, gata, risk, buller, luft och lukt, naturvärden, VA och dagvatten samt byggnadskonstruktion. Arbetet har genomgående skett i tät samverkan med byggherren, kommunen och de olika arkitekterna.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se