72 000 kvm  byter ägare

72 000 kvm byter ägare

Transaktion

21 juni 2022

Kilenkrysset säljer 72 000 kvm detaljplanerad mark i Svista Logistikområde, Eskilstuna kommun. Köparna Nordsten Development och BlackRock Real Assets ska tillsammans utveckla en logistikanläggning.

Nordsten Development har, genom dotterbolaget och logistikplattformen Talaria Development, fått uppdraget att utveckla en generisk logistikanläggning om 36 000 kvm i Eskilstuna av BlackRock. För projektet har fastigheten Grönsta 1:34, om cirka 72 000 kvm, förvärvats av Kilenkrysset genom en bolagstransaktion. Fastigheten är belägen i Svista Logistikområde med direkt anslutning till E20.

– Det är med glädje som vi har genomfört affären med BlackRock Real Assets och Nordsten Development. Fastigheten som vi avyttrar till BlackRock ligger i ett område i Eskilstuna som har helt rätt placering för en ny logistikanläggning. På området har redan en av Nordens största klädkedjor etablerat sin logistikanläggning, vilket visar hur attraktivt det logistiska läget är, säger Jan Persson, vd, ägare och styrelseordförande Kilenkrysset.

Logistikanläggningen, där stort fokus läggs på hållbarhet och kvalitet, uppförs på spekulation och förbereds för en alternativt två hyresgäster. Byggnationen påbörjas omgående och anläggningen beräknas vara klar och tillgänglig för hyresgäster under tredje kvartalet 2023.

– Efter ett gott samarbete med Kilenkrysset är vi väldigt glada att kunna presentera detta off-market-förvärv. Eskilstuna är ett av Sveriges mest attraktiva logistiklägen, strategiskt placerat nära Stockholm. Detta markerar vårt första förvärv av logistik i Norden och starten på uppbyggnaden av en större logistikportfölj i regionen, säger Thorsten Slytå, Managing Director och Head of Nordic Real Estate, BlackRock.

– Vi ser nu fram emot att tillsammans med Nordsten Development utveckla denna logistikfastighet med flera viktiga hållbarhetsfunktioner som solpaneler, högeffektivt klimatskal, BREEAM-certifiering och andra hållbara och effektiva byggnadslösningar, fortsätter Thorsten Slytå.

– Vi ser en stor efterfrågan på generiska logistikbyggnader i strategiska logistiklägen som detta och är glada över att kunna erbjuda marknaden ett attraktivt hyresalternativ i en nyproducerad anläggning, säger Christoffer Bööj, styrelseordförande för Nordsten Development.

Advokatfirman Allié har varit Nordsten Developments rådgivare.

Linklaters, KPMG och Afry har varit BlackRocks rådgivare.

Advokatfirman Glimstedt har bistått Kilenkrysset med legal rådgivning genom hela transaktionen, med delägaren och advokaten Frida Gullstrand som ansvarig för Glimstedts team.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se