6 av 10 bostadsbolag väntar sig ökat underhåll i år Enligt NAVET Analytics mätning i augusti tror nästan 60 procent av fastighetsbolagen på ökad underhållsvolym under 2021.

6 av 10 bostadsbolag väntar sig ökat underhåll i år

Ekonomi

14 september 2021

I NAVET Analytics fastighetspanel uppger nästan 60 procent av de tillfrågade fastighetsbolagen att deras underhållsvolym kommer att öka under 2021.

NAVET Analytics fastighetspanel består av 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare.

Varje halvår intervjuas dessa kring frågor om underhållsvolymens utveckling.

I den senaste mätningen i augusti tror nästan 60 procent av de tillfrågade fastighetsbolagen att deras underhållsvolym kommer att öka under 2021.

Endast cirka 10 procent tror på en minskning.

Svaren är samstämmiga mellan privata och offentliga fastighetsägare.

Den förmodade uppgången beror framför allt på att bolagen har fått bättre ekonomiskt utrymme samt att underhållsbehoven har ökat.

Fokus i år och nästa år är på invändig renovering samt fönster och fasader.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se