500 bostäder, skola och förskola till Västerås

500 bostäder, skola och förskola till Västerås

Stadsutveckling

22 oktober 2020

På torsdagens byggnadsnämnd väntas beslut om samråd för planen som visar hur nya byggnadsetappen på Gäddeholm kan se ut – etapp 3.

Den nya detaljplanen innebär cirka 500 nya bostäder, förskola, service och grundskola. Samråd betyder att staden på olika sätt samlar in synpunkter på planen.

–Nu skapar vi nya möjligheter för fler att bo i den attraktiva miljön i Gäddeholm med närhet till herrgårdens kulturlandskap och Mälarens fina möjligheter till bad och båtliv. Den nya bebyggelsen kommer också att ge bättre underlag för att bygga upp den service som behövs för alla som bor och kommer att bo där, säger Jonas Cronert, byggnadsnämndens vice ordförande.

Ytterligare två detaljplaner ska tas upp på nämnden. Båda ger förutsättningar för att skapa mer mark för näringslivets behov. Det ena är ett nytt område vid E 18 nära avfarten mot Irsta och Anundshög. Det andra är en utbyggnad av verksamhetsområdet Tunbytorp vid Nyängsleden.

–Det finns ett stort intresse för nya verksamhetsområden i Västerås. Både från växande företag som redan finns här och från nya företag som vill etablera sig. Företagsutvecklingen skapar nya arbetstillfällen, en mycket angelägen fråga för Västerås i dagsläget, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör i Västerås.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se