450 lägenheter i Huddinge bildar ny stadsdel

450 lägenheter i Huddinge bildar ny stadsdel

 

11 februari 2015

Riksbyggen, Brabo och Concent utsågs av kommunfullmäktige till vinnare i markanvisningstävlingen för bostadsbyggande längs med Hälsovägen i Flemingsberg

De tre fastighetsbolagen bidrar med koncept som riktar sig till invånare av olika ålder, intressen och livsstil. Riksbyggens bidrag främjar en hållbar miljö genom regnträdgård för dagvattenhantering samt odlingslotter och trädgårdar för en biologisk mångfald. Brabo har särskilt fokus på den aktiva människan som behöver bra och tillgänglig förvaring för sina fritidsaktiviteter. Concent ser till befintlig verksamhet i omgivningen och bygger därför bostäder med fokus på studenter, företag och forskare.

– Den här satsningen tillsammans med andra satsningar som till exempel nya student- och ungdomsbostäder visar vilken stark utveckling Flemingsberg befinner sig i, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun.

Av de cirka 450 lägenheterna är 180 vanliga bostadsrättslägenheter och resterande avsedda för ungdom, student, senior och företag. Med hjälp av grönska, olika våningsplan och inslag av radhuskänsla ska kvarterens utformning bidra till en levande stadsmiljö. Samtliga byggnader innehåller lokaler på bottenvåningen mot Hälsovägen och det nya torget och ska erbjuda service och shopping.

– De omfattande etableringarna av högskoleutbildningar, bland annat Polisutbildningen vid Södertörns Högskola och Röda korsets sjuksköterskeutbildning, är ytterligare exempel på att Flemingsberg är ett av de mest expansiva områdena i landet, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun.

 Vill du lyssna på när Daniel Dronjak Nordqvist berättar mer om Huddinges framtidsplaner är du välkommen att komma på vår konferens: Stockholm 2022: 500 Miljarder i utvecklingspotential.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmedddelande Huddinge Kommun för mer information: Daniel Dronjak Nordqvist (M) kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun, 08-535 301 57.