Previous Next

400-åringen som klev upp i fastighetstoppen och vann

Reportage

2 april 2021

Fyrahundraårs-jubilerande Borås är inne i en kraftfull utvecklingsfas med tydliga visioner och mål. Det lockar allt fler fastighetsbolag och bara de senaste dagarna har Odd Molly, K-fastigheter och SLP gjort nya stora investeringar i kommunen.

I år är det 400 år sedan Gustav II Adolf gav Borås stadsrättigheter. Staden blev Sveriges textila centrum men hamnade i kris under 1980-talet.

Idag har staden och kommunen hittat en ny dynamik med en spännande mix av miljöteknik, textil innovation, e-handel och logistik.

Framtidens energilösningar

RISE har etablerat ett av sina forskning- och utvecklingscentra inom elektrifierad mobilitet i Borås. Här har det statliga institutet även en forskningsvilla för att utveckla energieffektiv bostäder med likströmssystem med solel, batterilager och likströmsförsörjda laster.

NREP har via Logicenters byggt Nordens största solcellsanläggning på tak i Borås. Den finns på den lagerfastighet som Logicenters hyr ut till Speed Group. Anläggningen har en yta på 60 000 kvadratmeter och beräknas årligen kunna producera fyra miljoner kilowattimmar, vilket motsvarar det årliga elbehovet för 1 800 rena elbilar.

40 procent av landets e-handel

Traditionen inom textil och inredning har lett vidare till ny innovation och nya eller förnyade företag, som nyligen börsintroducerade Embellence Group.

Emballance unrsprung kommer ur textil- och tapetndustrins upopkomst 1905 i Borås. Idag är koncernen en ledande europiesk aktör inom premium-tapeter. 

Och den forna portordernäringen har ersatts av en explosion inom e-handel. Idag sker hela 40 procent av Sveriges e-handelsförsäljning från Borås. I staden har bland andra NetOnNet sitt huvudkontor.

Logistiknav med planerat snabbtåg

Med bland annat utbygganden av utvecklingen av järnvägens stambana mellan Borås och Göteborg, blir staden allt mer attraktiv som logistikcenter vilket avspeglats sig i allt fler nya etableringar inom lager- och logistikfastigheter.

Trafikverket planerar inom de närmaste åren för en dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg dimensionerad för en hastighet av 250 kilometer i timmen.

Högskola och kommun driver utvecklingen

Högskolan i Borås utvecklas starkt inom områden som kopplar till det regionala näringslivet, till exempel miljö, digitalisering, handel, textil och konst. Högskolan har dessutom precis ingått ett utvecklingssamarbete med de övriga högskolorna och universiteten i västra Sverige.

Allt knyts samma i en intensiv samverkan mellan näringsliv, universitet, forskningscentra och det offentliga. Och allt mer av arbetet får internationella kopplingar.

Borås Stad driver på utvecklingen med att hitta nya former för samverkan och nytänkande med styrdokumentet med ett tydligt visionsdokument inriktat på år 2025.

Tillväxten skapar ett stort behov av nya bostäder. I Borås stads översiktsplan som antogs 2018 bedöms det behövs 15 000 nya bostäder under de kommande 20 åren, motsvarande 750 bostäder per år.

Paraden av fastighetsaffärer fortsätter

Stadens dynamik lockar allt fler fastighetsföretag. Under 2020 genomfördes en lång rad stora affärer. Under de sista månaderna 2020 genomfördes en lång rad stora fastighetsaffärer. Bland andra Fortinova, Magnolia, Logicenters, Estea, Peab, SBB, Balder och Serneke, SBF och Riksbyggen. Och investeringarna fortsätter 2021.

Den senaste tiden har följnde stora fastighetsaffärer gjorts i Borås:

*Wästbygg förvärvade nyligen två centralt belägna fastigheter, med utvecklingsmöjligheter i Borås. Transaktionen gjorde i bolagsform och det överenskomna fastighetsvärdet uppgick till 95 miljoner kronor. Fastigheten har för närvarande en uthyrningsbar area om totalt cirka 3 600 kvadratmeter. En nyss antagen detaljplan tillåter en om-/tillbyggnad med ytterligare cirka 2 000 kvadratmeter bruttoarea, för både bostäder och kommersiella lokaler. Tillträde skedde den 15 mars.

*SLP gjorde i förrgår sitt första förvärv i Borås. Förvärvat gäller en modern logistikanläggning. Fastigheten är belägen i logistikområdet Viared i Borås. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 7 000 kvadrtameter och är fullt uthyrd. Största Hyresgäst är belysningsföretaget PR Home, som har sitt lager och huvudkontor inom fastigheten.

*Odd Molly valde också att göra sin första affär i Borås den siste mars. Bolaget som nu överger sin modedel och fokuserar på fastigheter inledde därmed sin aviserade köpoffensiv i just Borås. Affären omfattar tre lager- och logistikfastigheter i Borås med ett underliggande fastighetsvärde om 137 miljoner kronor. Fastigheterna har en samlad uthyrningsbar area om knappt 14 500 kvadratmeter. De tre fastigheterna är belägna i strategiskt bra lägen i Borås med närhet till väg 40 som trafikerar sträckan Jönköping till Göteborg. De två större fastigheterna är belägna i industriområdet Ramnaslätt väster om Borås centrum.

*K-Fastigheter köpte samma dag en utvecklingsfastighet av Västprojekt i Borås. K-Fastigheter avser att utveckla detaljplan som möjliggör byggnation av cirkaa 350 lägenheter i koncernens egenutvecklade Lamellhus. Underliggande totalt fastighetsvärde uppgår till 47 miljoner kronor. Förväntad bruttoarea byggrätt uppgår till cirka 32 000 kvadratmeter.

"Borås uppfyller våra krav"

K-Fastigheters VD Jacob Karlsson förklarar köpet på ungefär samma vis som de andra bolagen som valt att investera här den senaste tiden:

– Borås växer snabbt och kommunen bedömer att behovet av bostäder är akut, med prognoser som pekar på 1 500 nya invånare varje år. Vi vill gärna bygga i tillväxtorter och Borås uppfyller våra krav.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se