2,4 miljarder byter ägare i Solna

2,4 miljarder byter ägare i Solna

Transaktion

25 maj 2022

JM har tecknat avtal med Fortifikationsverket om försäljning av kontorsprojektet K1 Karlbergs Strand i Solna. Affären uppgår till 2,4 mdkr.

 

Fastigheten är under uppförande, med planerat tillträde under det första kvartalet 2025 då den beräknas vara färdigställd. Förvärvet är villkorat av regeringsbeslut och likvid erhålls vid tillträde. Affären kommer att från och med fattat regeringsbeslut intäkts- och resultatredovisas successivt under projektets genomförande inom affärssegment JM Fastighetsutveckling.

Fortifikationsverket har behov av att ta hela fastigheten i anspråk. K1 Karlbergs Strand är därmed inte längre aktuellt som nytt huvudkontor för JM.

– Vi är stolta över att kunna bistå Fortifikationsverket med en kontorsfastighet som kommer att kännetecknas av utomordentligt fint utformade och flexibla kontorslokaler, säger Mikael Åslund, affärsenhetschef JM Fastighetsutveckling.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se