2021 mest lönsamma året i Trianons historia – Vi uppvisar fortsatt stark tillväxt med hög lönsamhet, och uppnådde våra finansiella mål. Med god marginal uppfyllde vi dessutom målet om att bostäder och samhällsfastigheter ska utgöra minst 80 procent av fastighetsvärdet, säger VD Olof Andersson i sin bokslutskommentar.

2021 mest lönsamma året i Trianons historia

Ekonomi

18 februari 2022

2021 blev det mest lönsamma året i Trianons historia. I Q4 ökade förvaltningsresultatet med 19 procent, jämfört med motsvarande period året innan. Resultatet för helåret blev 1,3 miljarder och för Q4 över en halv miljard.

– 2021 var det hittills mest lönsamma året i Trianons historia där vi uppvisar fortsatt stark tillväxt med hög lönsamhet, och uppnådde våra finansiella mål. Med god marginal uppfyllde vi dessutom målet om att bostäder och samhällsfastigheter ska utgöra minst 80 procent av fastighetsvärdet. Trianon genomförde ett flertal fastighetsförvärv under året, inte minst vårt hittills största förvärv genom köpet av Signatur Fastigheter. Sammantaget har det varit ett mycket bra år med ökad intjäningsförmåga, en högre andel bostäder och en lägre belåningsgrad, säger Olof Andersson, VD Trianon.

För bokslutsåret 2021 ökade Trianons hyresintäkter med 12 procent och uppgick till 618,1 Mkr (553,2). Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent och uppgick till uppgick till 253,1Mkr (224,2). Periodens resultat landade på 1 310,5 Mkr (537,4) varav 1 305,0 Mkr (519,7) hänförligt till moderbolagets aktieägare. Det motsvarar ett resultat per aktie för perioden om 33,64 kr (13,24) före utspädning samt 33,57 kr (13,23) efter utspädning. Värdeförändringarna av förvaltningsfastigheter uppgick till 1 311,2 Mkr (406,2) för året 2021.

Spurten under sista kvartalet var stark. Förvaltningsresultatet ökade med 19 procent, jämfört med motsvarande period året innan. Och resultatet för Q4 uppgick till 532,3 Mkr (192,6).

Summering av Q4 2021 för Trianon:

*Hyresintäkterna ökade med 8 procent och uppgick till 159,9 Mkr (147,7).

*Driftsöverskottet ökade med 3 procent och uppgick till 101,5 Mkr (98,9) och överskottsgraden uppgick till 64 procent (67).

*Förvaltningsresultatet ökade med 19 procent och uppgick till 64,0 Mkr (53,9).

*Periodens resultat uppgick till 532,3 Mkr (192,6) varav 532,5 Mkr (180,7) hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden om 13,67 kr (4,57) före utspädning samt 13,63 kr (4,56) efter utspädning.

*Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 608,5 Mkr (85,4).

*Värdeförändring derivat uppgick till 13,8 Mkr (10,1).

*Styrelsen beslutar om uppdaterade finansiella mål och hållbarhetsmål avseende 2022-2024.

*Styrelsen föreslår inför årsstämman:

-Utdelning om 2,00 kronor per aktie (1,80), vilket motsvarar cirka 31 procent av förvaltningsresultatet med avdrag för aktuell skatt.

-Att genomföra en aktiesplit med villkor om 4:1.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se