2018: Historiskt starkt transaktionsår Foto: Pixabay

2018: Historiskt starkt transaktionsår

Transaktion

28 december 2018

Transaktionerna under året slår siffrorna för 2017 med flera miljarder. 2018 blir således ett av de starkaste åren någonsin.

Trots att årets sista fastighetsaffärer inte är gjorda ännu kan Newsec redan nu konstatera att 2018 kommer att bli ett av de starkaste transaktionsåren genom tiderna.

Den totala transaktionsvolymen för helåret landar på över 155 miljarder kronor vilket slår fjolårets 151 miljarder. Den svenska fastighetsmarknaden befäster därmed sin position som en av de mest likvida i världen.

Färre transaktioner har ägt rum under 2018 jämfört med 2016 och 2017 men storleksmässigt har affärerna varit större, vilket resulterar i ytterligare ett starkt transaktionsår. Exempelvis har ett antal strukturaffärer såsom Vonovias köp av Victoria Park och Klöverns köp av Agora genomförts under året som gått.

– Det är mycket tillfredsställande att med facit i hand kunna konstatera att Newsecs prognos för transaktionsåret 2018 var mitt i prick både vad gäller volym och typ av affärer. Vi tror på ett starkt första kvartal nästa år och förutspår att transaktionsvolymen för 2019 landar på omkring 150 miljarder kronor. Vi ser en rejäl substansrabatt på fastighetsbolagen så året kommer att präglas av större strukturaffärer och att många bolag väljer att renodla sina portföljer, säger Max Barclay, chef Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.

För nionde kvartalet i rad fortsätter utländska investerare att vara nettoköpare och de är framförallt intresserade av segmenten handel och bostäder. En ny trend på marknaden är att utländska investerare visat intresse för bostadsportföljer även utanför regionstäderna i Sverige, exempelvis Vonovia genom Victoria Park.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se