2017 rekordår för Wihlborgs Anders Jarl. Foto: Wihlborgs

2017 rekordår för Wihlborgs

Ekonomi

13 februari 2018

Ökade hyresintäkter och stora köp i Danmark. Förra året blev ett bra år för Wihlborgs som nu satsar inför 2018.

 

Wihlborgs har haft en god tillväxt under hela 2017. Bolaget har under 2017 bland annat en hel del förvärv i Danmark. Men även i de övriga verksamheterna menar avgående vd Anders Jarl att bolaget lyckats bra.

- Vi ser en stark efterfrågan och redovisar en nettouthyrning på plus 90 Mkr för helåret. Kopplat till detta har värdet på våra fastigheter ökat med 1 851 Mkr under året, varav 400 Mkr är ett resultat av vår projektverksamhet, säger Jarl i en kommentar.

Strategin som boalget lagt upp kommer att fortgå under 2018 och då med Jarl som styrelseordförande:

- Årets resultat bekräftar än en gång att vår strategi och inriktning är rätt och att vi ska fortsätta hålla oss till den. Inför stämman den 25 april är jag föreslagen att väljas till nya styrelseordförande vilket jag med glädje ser fram emot. Att styrelsen föreslår Ulrika Hallengren som ny vd är jag mycket glad för och jag är övertygad om att vi tillsammans kan fortsätta utveckla Wihlborgs på ett utmärkt sätt.

Av Redaktionen

Faktaruta

Rapport 2017

  • Hyresintäkterna ökade med 12 procent till 2 275 Mkr (2 030)
  • Driftsöverskottet ökade med 13 procent till 1 717 Mkr (1 518)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 14 procent till 1 179 Mkr (1 035)
  • Periodens resultat uppgår till 2 568 Mkr (2 976), motsvarande ett resultat per aktie om 33,41 kr (38,72)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 6,25 kr (5,75) per aktie, samt en aktiesplit 2:1

Källa: Wihlborgs

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se