20 år av träffsäkra framtidsstudier fortsätter

20 år av träffsäkra framtidsstudier fortsätter

Reportage

15 mars 2023

PwC har tillsammans med ULI, Urban Land Institute, under 20 år genomfört marknadsundersökningar med nyckelpersoner inom fastighetsbranschen. Resultaten presenteras i rapporten Emerging Trends in Real Estate och många av de slutsatser som har dragits i rapporten under åren har, eller är på väg att, besannas.

En intressant spaning från förra rapporten var att en överväldigande del av respondenterna var överens om att ökande inflation och höjda räntor skulle bli den viktigaste frågan för branschen det närmaste året. En lika tydlig spaning var att man trodde att detta var en övergående trend och att den inte skulle vara tongivande på tre till fem års sikt. 

En annan tydlig trend på betydligt längre sikt är att fastighetssektorn möter stora utmaningar när det gäller ESG- frågor under de kommande 20 åren. Behovet av att anpassa sig till förändringar i demografi, klimatförändringar, teknologi och livsstil är avgörande. Effekterna av ökade finansierings- och byggkostnader upplevs som temporära hinder och de ökande och accelererande kraven från hyresgäster, lagstiftare och intresseorganisationer är omöjliga att ignorera.

– Fastighetsbranschen befinner sig i en ny ekonomisk miljö med omvälvande förändringar. Det ska bli mycket spännande att se vilka trender som är aktuella och vilka aktörer som kan dra nytta av de möjligheter som följer av förändringarna, säger Thomas Almendal, skatterådgivare och branschexpert fastigheter, PwC Sverige.

Finansiering, lokalanvändning och hållbarhet

Kommer det finnas kapital till fastighetsbranschen? Stora obligationslån ska sättas om och frågan är om bankerna har möjlighet att täcka det kapitalbehov som finns i branschen. Investerare meddelar att de sitter på mycket kapital som vill in i fastighetsbranschen men att man har svårt att hitta attraktiva objekt. Finns det en möjlighet till en match här?

Trenden tycks vara att anställda återvänder till kontoren. Det är även tydligt att återvändandet är större till centralt belägna kontor i attraktiva områden än till mindre attraktiva områden. Betyder det att skillnaden i värde mellan prime fastigheter och fastigheter i mindre attraktiva lägen kan förväntas öka?

Har fastighetsägare, givet ökade finansierings- och byggkostnader, råd att investera i ESG? Eller är det så att man inte har råd att inte investera i ESG?

Under MIPIM i Cannes presenteras en uppdaterad, global, version av Emerging Trends in Real Estate.

2023. För er som inte har möjlighet att delta på presentationen under MIPIM så finns det en möjlighet den 23 mars då Urban Land Institute och PwC bjuder in till en djupare analys av den uppdaterade rapporten Emerging Trends in Real Estate® Global Outlook. En expertpanel kommer att diskutera globala utmaningar och möjligheter inom real estate och utforska bland annat ämnet koldioxidbeskattning. Eventet är öppet för alla och är kostnadsfritt. Länk till anmälan.

Enligt den senaste rapporten ser fastighetsbranschen att investerare i fastigheter kommer att prioritera långsiktig stabilitet när inflation och räntor skapar oro. ESG och hållbarhet ses som en möjlig väg till omställning och transformation.

– Det ska bli intressant att se vilka slutsatser som dras av händelseutvecklingen under det halvår som gått sedan intervjuerna till förra rapporten gjordes. Det som i efterhand är slående med rapporten är hur träffsäker den har varit. Å andra sidan kanske det inte borde vara så slående. Det är ju ändå nyckelpersoner inom fastighetsbranschen som intervjuas och dessa skulle inte ha nått dessa positioner om de inte besatt just förmågan att se vilka trender som kommer, avslutar Thomas Almendal.

Ett eventuellt trendbrott som vi har uppmärksammat inom PwC är att det förefaller vara betydligt större aktivitet på transaktionsmarknaden sedan början av februari.

Läs mer och se presentationen från 19 januari: Emerging Trends in Real Estate®: Europe 2023.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se