19 bostadsfastigheter sålda på ett bräde Fastigheterna som är belägna i de centrala delarna av Fagersta innehåller totalt 391 bostadslägenheter.

19 bostadsfastigheter sålda på ett bräde

Transaktion

10 mars 2022

Doteviksgruppen AB har sålt en portfölj med 19 fastigheter, varav 95 procent bostäder och 5 procent lokaler. Köpare är ADR Fagersta Holding AB.

 

 

Fastigheterna som är belägna i de centrala delarna av Fagersta innehåller totalt 391 bostadslägenheter.

Portföljen innefattar en uthyrningsbar area om 24 581 kvadratmeter fördelat på 23 267 kvadratmeter bostäder och 1 314 kvadratmeter lokaler.

Newsec har varit rådgivare till säljaren Doteviksgruppen.

– Ett stort antal nationella investerare har visat intresse för portföljen. Marknadens intresse för hyresfastigheter i mindre kommuner som Fagersta har ökat det senaste året och affärer görs på höga nivåer, säger Mattias Andersson, Head of Capital Markets Mid Cap, Newsecs svenska rådgivningsverksamhert.

Parterna har kommit överens om att inte kommunicera köpeskillingen.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se