115 000 obebyggda tomter i bostadsbristens Sverige

115 000 obebyggda tomter i bostadsbristens Sverige

 

4 mars 2016

Det finns fler än 115 000 obebyggda tomter för småhus i Sverige, varav 19 243 finns i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö, där bostadsbrist är ett växande problem.

Det finns fler än 115 000 obebyggda tomter för småhus i Sverige, varav 19 243 finns i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö, där bostadsbrist är ett växande problem. Flest obebyggda tomter finns i Norrtälje kommun, 2 804 stycken, medan Solna kommun har lägst antal obebyggda tomter, endast 32 stycken. Detta visar en sammanställning från Lantmäteriet.

I alla svenska kommuner finns obebyggda tomter. I storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö där bostadsbrist råder finns det 310, 886 respektive 485 obebyggda tomter enligt Lantmäteriets sammanställning. Sammanlagt i landet finns det 115 711 obebyggda tomter.

- Alla kommuner i Sverige har obebyggda tomter. De flesta nybildade tomter bebyggs inom närtid men det finns gott om tomter som förblir obebyggda av olika skäl. I många av landets kommuner är det fortfarande olönsamt att bygga nytt i stället för att köpa ett begagnat småhus. De höga byggkostnaderna är en av orsakerna, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet. Flest obebyggda tomter i Västra Götaland

Lantmäteriet har tittat på andelen fastigheter som benämns som obebyggda tomter i det officiella Fastighetsregistret. Västra Götalands län sticker ut som det län med flest obebyggda tomter, 12 894 stycken. I Västra Götaland är Göteborg, Tanum och Borås kommunerna med flest antal obebyggda tomter. I Kronobergs län finns minst antal obebyggda tomter, sammanlagt 1 728 stycken. Minst antal obebyggda tomter står dock Solna kommun i Stockholms län för, där finns 32 stycken.

Visste du att vi har en konferens som tar upp Göteborgs fastighetsutveckling? se konferens: Göteborg 2035: 262 miljarder i utvecklingspotential .

- En förklaring till att många tomter har stått obebyggda i flera år i kommuner med stor bostadsbrist är att ägarna inte väljer att låta bebygga eller sälja sina tomter. En bidragande orsak kan vara att fastighetsskatten för en obebyggd tomt är endast en procent av taxeringsvärdet medan värdestegringen på dessa orter har varit betydande, säger Henrik Roos.

Här är länen med flest obebyggda tomter:

Län Antal obebyggda tomter
Västra Götalands län 12 894
Skåne län 12 513
Stockholms län 11 105
Dalarnas län 8 928
Jämtlands län 7 872
Norrbottens län 7 610
Västerbottens län 6 942
Kalmar län 5 193
Hallands län 4 822
Värmlands län 4 377
Källa: Fastighetsregistret

Här är kommunerna med flest obebyggda tomter:

Kommun Antal obebyggda tomter
Norrtälje 2 804
Härjedalen 2 073
Åre 1 923
Gotland 1 916
Uppsala 1 419
Älvdalen 1 418
Malung-Sälen 1 337
Berg 1 220
Hässleholm 1 190
Borgholm 1 164
Källa: Fastighetsregistret

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

För mer information, kontakta gärna: Henrik Roos, chef för sektionen Fastighetsekonomi på Lantmäteriet Telefon: 026-63 30 86, e-post henrik.roos@lm.se